PRAWO NATURALNE – CZĘŚĆ II

Share

PRAWO NATURALNE Część 2

Prawa człowieka to zasady moralne, które opisują pewien standard ludzkiego zachowania, są one takie same w prawach naturalnych Boga, Prawie Jedynego:
I. Mam prawo dbać o siebie i chronić się przed zagrożeniami fizycznymi, psychicznymi, emocjonalnymi lub duchowymi.
II. Mam prawo ustalać własne priorytety i wybierać sposób, w jaki chcę żyć na Ziemi, o ile nie szkodzi to celowo innym.
III. Mam prawo wyrażać uczucia, opinie i pragnienia.
IV. Mam prawo do traktowania mojej osoby z szacunkiem.
V. Mam prawo do tworzenia własnego szczęśliwego, zdrowego życia w duchowym celu.
VI. Mam prawo żyć i otrzymać władzę kierowania moimi energiami i siłą życiową.

SŁUŻBA INNYM
Kiedy czujemy się nieswojo z działaniami innych, możemy ulżyć sobie, pamiętając o kultywowaniu właściwego stosunku do siebie. Prawo Jednego jest uniwersalną prawdą, że wszystko jest jednym. Tak więc ten, kto praktykuje rozumienie Prawa Jedynego, działa i podejmuje decyzje w oparciu o swoją świadomość, że każde działanie ma konsekwencje dla siebie i innych. Co więcej, ten kto jest przykładem Prawa Jedynego, rozumie, że kiedy cierpi jedna osoba, cierpią wszyscy ludzie (niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie).

Będąc Jedną Jaźnią- Bogiem Ja, być „współczuciem w działaniu” wobec innych, oznacza wtedy być w harmonii i we właściwej relacji z sobą.

PODSTAWOWE ZASADY SŁUŻBY INNYM OBEJMUJĄ:
• Osoby dostrzegają związek miłości we wszystkim i okazują bezwarunkową miłość oraz współczucie innym poprzez nauczanie w PRAWDZIE.
• Jednostki są oddane rozwojowi swojej duchowej Świadomości i pomaganiu innym w ich duchowym rozwoju poprzez nauczanie w PRAWDZIE.
• Jednostki SA oddane przekształceniu negatywnych myśli Ego poprzez rozwijanie modelowania zachowań ENERGII.
• Poszczególne osoby dzielą się informacjami i wiedzą z innymi jako open source w ramach ujednoliconej współpracy poprzez nauczanie w PRAWDZIE.
• Jednostki całkowicie nie troszczą się o zaspokojenie swoich materialistycznych potrzeb Ego lub zaspokojenie popędów domów Ego
• Jednostki uznają, że każda osoba jest istotą duchową na własnej, osobistej ścieżce duchowego wzrostu, rozwoju i odkryć.
• Jednostki są zobowiązane do doświadczania wspólnej pozytywnej rzeczywistości światowego humanizmu z innymi osobami na Ziemi.

PODSTAWY PRAWA NATURALNEGO JAKO PRAWA DUCHOWEGO
Kiedy wprowadzamy podstawy zrozumienia wyższej prawdy, aby lepiej się do niej dostosować, istnieje kontekst niezbędny do zrozumienia, że żyjemy w matrycy energetycznej. Ta matryca energetyczna formuje się w materialną rzeczywistość opartą na Prawach Naturalnych, a prawa te są inteligentnie interaktywne ze wszystkimi warstwami sfer duchowo-energetycznych. Oznacza to, że istnieją organiczne prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem i konsekwencjami zachowań, które nie są maszynerią sztucznej inteligencji i nie zostały stworzone przez ludzi na Ziemi. Na ścieżce poszukiwania prawdy możemy napotkać objawienie, że wszystkie aspekty naszej świadomości istnieją w stanie rządzonym przez te Prawa Naturalne.

Są to prawa energii duchowej, których nie można zmienić tylko dlatego, że chcemy, aby takie były lub nie jesteśmy ich świadomi.

NASZA FIZYCZNA RZECZYWISTOŚĆ JEST CO CHWILA WSPÓŁTWORZONA PRZEZ NASZĄ ŚWIADOMOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z TYMI PRAWAMI DUCHOWO-ENERGETYCZNYMI.

W rezultacie przejawia się ciągłe przywiązanie do tych duchowych praw, podczas gdy nasza świadomość podróżuje w materii i czasie. Jeśli jesteśmy nieświadomi i brakuje nam wiedzy, że te duchowe prawa istnieją, wówczas znajdujemy się w stanie ciemnej ignorancji. Stan, w którym nasze współtworzone manifestacje są ciągle niewłaściwie ustawione, co zabiera nas z naszej wyższej ścieżki. Niewspółosiowość oznacza, że manifestujemy to, czego nie chcemy tworzyć, lub że jesteśmy odłączeni od prawdy. Nasz świat zostaje zainfekowany karmiczną nierównowagą, która generuje cykle osobistego cierpienia i powtarzających się reinkarnacji do niższych sfer stworzenia.

Podstawową koncepcję dostosowania się do Prawa Naturalnego najlepiej rozumieć jako prawdziwą cześć dla boskiej iskry i świadomości, które są obecne w całym życiu. Wszystkie istoty ludzkie i żywe istoty mają Naturalne Prawa, a te Naturalne Prawa zostaną rozliczone pod koniec cykli ewolucji. Kiedy poświęcimy trochę czasu na przestudiowanie i lepsze zrozumienie, jak te zasady świadomości działają, aby zarządzać strukturami energetycznymi w naszym ciele świetlistym, i jak działają one w strukturze naszych przejawów, możemy dostosować się do tych Praw Naturalnych i współtworzyć w znacznie bardziej harmonijny sposób, znaczące i pełne wdzięku sposoby.

TRZYNAŚCIE ZASAD PRAWA NATURALNEGO

1. PRAWO JEDNOŚCI
Prawo Jedności to zrozumienie, że wszystkie rzeczy są zrobione z inteligentnej energii i są częścią Wszech Jedności. Prawo Jedności jest Świętą Nauką o mechanice Świadomości i są Prawami Naturalnymi rządzącymi naszym Uniwersalnym Stworzeniem. Wszystko- Jedno to uznanie, że odwieczna Prawda jest Wieczną Miłością, a Wieczna Miłość jest organiczną świadomością Niekończonego Stwórcy lub Boga. Świadomość Wiecznej Miłości ucieleśniona w formie jest inteligencją Jedności i jednocześnie rozpoznawana jako Wewnętrzne Światło. Świadomość Jedności jest w Jedności z Bogiem, a świadomość Jedności zapala Wewnętrzne Światło WIEDZY. Wewnętrzne Światło WIEDZY, zaktualizowane w formie, jest ucieleśnieniem Wiecznego Boga Człowieka.

Praktykujcie Świadomość Jedności, a Jedno bezpośrednio odzwierciedla obraz Bożej Miłości i jest wiecznie chronione. Bądź jednością ze wszystkimi, tak jak jedno jest z Bogiem. Każda dusza odbywa tę samą podróż, ale każda dusza ewoluowała na innym poziomie. Nauki Prawa Jedynego opisują duchowe prawa, które rządzą naszą duchową ewolucją w każdym wymiarze. Jest to jeden filozoficzny system światowego humanizmu, który łączy: kosmologię, naukę, prawa człowieka i spirytyzm.

MÓWIĄC NAJPROŚCIEJ, PRAWO JEDNOŚCI JEST UNIWERSALNĄ PRAWDĄ, ŻE WSZYSTKO JEST JEDNYM.
Jest to prawda, której nauczał BÓG, gdy głosił „Miłuj bliźniego swego tak jak siebie samego”. Wszyscy jesteśmy bezpośrednimi wyrazami Jedynego Źródła, Boga Źródła. Prawo Jedności jest energetyczną rzeczywistością, jak również stworzeniem przymierza z Rasami Założycielskimi. Prawo Jedności jest praktykowane przez rasy zaawansowane, które promują odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność w naszym Uniwersalnym Matriksie Czasu poprzez zrozumienie energetycznego połączenia, które istnieje pomiędzy wszystkimi żywymi istotami. Prawo Jedności wyraża i uznaje wzajemne połączenie, wartość i współzależność Ducha i Świadomości, która ożywia wszystkie rzeczy. To jest Droga Poznania.

2. PRAWO MENTALNE
Uniwersalne Prawo Mentalne koreluje z Kosmicznym Suwerennym Prawem Jedności ponad nim, ponieważ wszystkie rzeczy maja połączenie z Uniwersalnym umysłem i dlatego podlegają Prawu Struktury, które tworzy wszystkie rzeczy. Niezależnie od tego, czy mówimy o umyśle Boga, czy o umyśle Jedynego, jest to czysta świadomość nieskończonej inteligencji, która wyraża swoją zasadę poprzez prawa naturalne, prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem.
Wszystkie rzeczy są zrobione z inteligentnej energii, która jest wyrażana poprzez substancję energetyczną, wibracje częstotliwości, schemat i aktywną moc ruchu, która przyjmuje kierunek z instrukcji przedstawionych i stworzonych z umysłu. Wszystkie rzeczy są stworzone ze stanu umysłu, jakości myśli i tego, co zostało współtworzone w systemie energii, takim jak świadomość planetarna. Wszystko, co obserwujemy w przejawionych światach, jest wynikiem stanu psychicznego i poprzedzającego go system wierzeń.

Kiedy osoba obserwuje interakcję myśli w myślach i neutralnie obserwuje wszystkie myśli oraz działania, prawo to zaczyna być rozumiane i stosowane do osobistego dobrego samopoczucia i rozwoju duchowego. Niezwykle ważne jest, aby najpierw opanować to prawo, aby wpłynąć na wszystkie inne prawa natury, ponieważ płaszczyzna mentalna ma zdolność wpływania na wiele płaszczyzn, w naszym ciele świetlistym i w rzeczywistościach zewnętrznych. Mają efekt energetyczny, a także efekt duchowy, którego możemy nie zobaczyć naszymi widzialnymi oczami, ale zachodzi w subtelnych siłach wokół nas, przenikając do wielu stacji tożsamości i rzeczywistości.

Zrozumienie tej zasady pozwala duchowemu poszukiwaczowi zastosować swoje funkcje ciała mentalnego, aby służyć ich najwyższej ekspresji, co wpływa na wszystkie inne Prawa Naturalne i pozwala nam wchodzić w interakcji łączyć się z wieloma innymi warstwami inteligentnej energii. Są to aspekty świadomości innych jaźni, które istnieją w innych wymiarach, takich jak: Dusza, Monada i Awatar, a także aspekty inteligencji, które istnieją w naszym ciele fizycznym, sercu i warstwie emocjonalnej. Mądrze jest pamiętać, że myśli są rzeczami, są nasionami, z których wyrasta nasz ogród i aby zmienić zbiory, musimy najpierw zasiać nowe nasiona.

KONIEC CZĘŚCI DRUGIEJ

Źródło: Jan Rod

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com