Urządzenie medyczne Healy wsparciem w regeneracji organizmu

Share

Terapia częstotliwościowa z zastosowaniem mikroprądów

Naukowcy prowadzący badania nad komórkami, dr Robert O. Becker oraz dr Bjorn Nordenstrom (ten drugi piastował niegdyś funkcję Prezesa Komitetu Noblowskiego), odkryli, że przy spadku napięcia błony komórkowej może dojść do rozwoju wielu ostrych i przewlekłych chorób.

POZNAJ DOMOWE URZĄDZENIE BIOREZONANSOWE

Zgodnie z opracowanym przez nich modelem, zdrowie człowieka uzależnione jest od zdrowia komórek i ich zdolności do wzajemnej komunikacji (wymiany jonowej, szybkości usuwania produktów przemiany materii itp.). Z kolei zdrowie komórki może determinować jeden prosty parametr: napięcie elektryczne błony komórkowej.

Zgodnie z modelem napięcia błony komórkowej, idealną wartością napięcia komórki jest -70 mV, wówczas komórka ma dość energii do życia i komunikowania się z innymi komórkami. Podczas choroby wartość ta często spada do -50 mV. Po osiągnięciu poziomu -40 mV może zacząć pojawiać się ból i stan zapalny. Poziom -15 mV, zgodnie z ustaleniami Beckera i Nordenstroma, stanowi wartość progową, poniżej której komórka może się mutować i stać się komórką nowotworową.

odpowiednie-napięcie-komórki-Marzena-Kolano-naturoterapeuta-polecaTabela. Model napięcia błony komórkowej

Zapoznaj się z praktyką dr Nuno Nina, który zakwestionował jedyny sposób medycyny klasycznej, jakoby była jedyną drogą leczenia. Metodę terapii częstotliwościowej możemy już wykorzystywać u siebie w domu, codziennie.

Terapia wyrównywania natężeń błon komórkowych daje dodatkowe wsparcie podczas leczenia: fibromalgii, chorób nerek, nowotworów.

JUŻ MOŻESZ STOSOWAĆ CZĘSTOTLIWOŚCI DR NUNO NINA W DOMU

Językiem i kluczem do komunikacji komórkowej są częstotliwości elektryczne. Zastosowany mikroprąd o modulowanej częstotliwości komunikuje się z komórkami za pomocą „języka” częstotliwości. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych z obiektami biologicznymi uwarunkowane jest ich częstotliwością. Przyjmuje się, iż w zakresie częstotliwości poniżej 100 kHz są to efekty biologiczne – stymulacyjne (1). Tak więc jednym z celów omawianego zastosowania jest przeciwdziałanie zakwaszeniu zewnątrzkomórkowemu i przywrócenie naturalnego napięcia błony komórkowej.

Zapraszam zainteresowanych do zapoznania się z ciekawą literaturą i pracami na ten temat :

Medycyna Przyszłości

Charakterystyka własności fizycznych pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości w biologicznym oddziaływaniu na organizmy żywe

Kwantowe mitochondrium i optymalne zdrowie

Analiza: Rezonans magnetyczny celuje w telomery / telomerazy do leczenia raka?

Przy opracowywaniu urządzenia Healy kluczową rolę miała wiedza, jakie częstotliwości można zastosować w tym kierunku. Dzięki zastosowaniu częstotliwości kontrolowanej przez pole informacyjne, urządzenie Healy powinno optymalnie stymulować środowisko komórkowe oraz napięcie błony komórkowej za pomocą określonych, indywidualnie dobranych częstotliwości i prądów (w czasie rzeczywistym). Tym samym m.in. metabolizm oraz podział komórkowy należy stymulować w taki sposób, aby wzmocnić syntezę ATP, tj. produkcję energii komórkowej oraz syntezę białek będących podstawowym budulcem ludzkiego organizmu.

URZĄDZENIE MEDYCZNE HEALY

JEST WSPARCIEM UZDRAWIANIA ORGANIZMU

Funkcja analizy rezonansu urządzenia Healy analizuje czas trwania częstotliwości wymaganej dla danego organizmu oraz ustawicznie kontroluje postępy w zakresie działania wszystkich zastosowanych częstotliwości. W odpowiednim czasie Healy samoczynnie przełącza się na kolejną częstotliwość i stosuje ją tak długo, aż przestanie być potrzebna, lub do zakończenia maksymalnego czasu stosowania.

Czynniki sprzyjające leczeniu w połączeniu ze stosowaniem częstotliwości. Aby spotęgować pozytywne efekty stosowania terapii częstotliwościowej, zalecamy wdrożenie następujących nawyków w życiu codziennym:

• Wypijaj przynajmniej jeden litr czystej, zdrowej wody przed południem oraz 1/2 litra po południu (nie pij wody pół godziny przed i po posiłku).

• Jeśli to możliwe, uwolnij swój bioenergetyczny potencjał poprzez uziemienie: chodź boso po ziemi przez co najmniej 15 minut (zapewnia to naturalne wyrównanie potencjałów elektrycznych).

• Ćwicz na świeżym powietrzu, aby zaktywować przepływ energii – w czasie ćwiczeń możesz korzystać z urządzenia Healy.

• Wybieraj żywność nieprzetworzoną, lokalną.

• Rozważnie i świadomie korzystaj z programów częstotliwości

• Unikaj przesady – terapii częstotliwościowej nie stosuj częściej niż dwa-trzy razy dziennie

Urządzenie Healy wykorzystuje 144 tys. tzw. „złotych częstotliwości” (nazwa typowo marketingowa, no ale cóż – tak je producenci nazwali), z których każda, zgodnie z modelem, powinna mieć konkretne i niezależne oddziaływanie. Zasadniczym elementem urządzenia Healy jest czujnik kwantowy, który wykorzystuje częstotliwości w celu indywidualnej analizy tych częstotliwości, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom w chwili zastosowania.

TU MOŻESZ ZAMÓWIĆ SWOJE HEALY

HEALY GOLD

HEALY HOLISTIC

HEALY RESONANCE

HEALY RESONANCE PLUS

HEALY PROFESSIONAL

Terapia prowadzona z zastosowaniem mikroprądów nie może być stosowana w przypadku, gdy w obszarze poddawanym leczeniu obecne są ciała obce wykonane z metalu, pacjent posiada rozrusznik serca lub wszczepiony defibrylator, a także występuje krwawienie lub istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia lub zatoru. Zabiegi nie mogą być wykonywane w obrębie tych obszarów skóry, które były poddane radioterapii lub które objęte są zaburzeniami czucia, lub w przypadku, gdy pacjent gorączkuje.

• Nie stosować u kobiet w ciąży.
• Nie stosować w przypadku chorych na epilepsję.
• Nie należy zakrywać elektrodami ust, umieszczać ich bezpośrednio na oczach, przedniej części szyi (szczególnie w zatoce tętnicy szyjnej) lub na klatce piersiowej i w górnej części pleców, a także prowadzić tak, aby przechodziły nad sercem.

W przypadku występowania któregokolwiek z tych przeciwwskazań przed zastosowaniem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

W ramach podejścia holistycznego do leczenia, zastosowanie częstotliwości umożliwia pewne oddziaływania (np. wzmocnienie własnych mechanizmów organizmu). Dlatego przed pierwszym zastosowaniem zaleca się sprawdzenie następujących kwestii:

• W przypadku amalgamatowych wypełnień w zębach, zastosowanie częstotliwości może prowadzić do mobilizacji metali ciężkich w komórkach organizmu (niepochodzących bezpośrednio z samych wypełnień) i w rezultacie do czasowego pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego przy stosowaniu urządzenia zaleca się picie
dużej ilości wody oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu ułatwienia usuwania metali ciężkich z organizmu.
• W przypadku jednoczesnego przyjmowania leków zaleca się, aby konsultować z lekarzem przyjmowane dawki przynajmniej raz w miesiącu, zwłaszcza w przypadku stosowania następujących leków:

– Leki przeciwzakrzepowe
– Leki przeciwcukrzycowe
– Leki obniżające ciśnienie krwi
– Hormony (zwłaszcza hormony tarczycy)
– Beta-blokery

Stosowanie urządzenia Healy przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych. Zbyt mało jest dostępnych danych na temat leczenia osób nieletnich. Ewentualne leczenie osób nieletnich odbywa się na odpowiedzialność rodziców lub opiekuna prawnego lub lekarza prowadzącego.

LINK DO ZAKUPU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO HEALY

Skrócony wykaz badań

Healy jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do leczenia dolegliwości bólowych w przypadku bólu przewlekłego, fi bromialgii, bólów mięśniowo-szkieletowych i migreny, a także do leczenia wspomagającego chorób psychicznych takich jak depresja, lęk i związane z nimi zaburzenia snu. Wszystkie inne zastosowania Healy nie są uznawane przez medycynę konwencjonalną z powodu braku dowodów w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Badania dotyczące wymienionych tu wskazań nie zostały wykonane za pomocą urządzenia Healy, jednakże parametry zastosowane w tym urządzeniu oparto na wynikach wspomnianych badań.

Sprawozdanie z badań nad leczeniem bólu

Ból, ból mięśni, fibromialgia:

Przewlekły:
1. Stephen I. Zimmerman, R. P. T., Fred N. Lerner; Biofeedback and electromedicine: Reduce the cycle of pain-spasm-pain in low-back patients; American Journal of Electromedicine; 1989 Jun, S. 108- 120
2. Jerry T. Holubec; Cumulative Response from Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) for Chronic Pain; Practical Pain Management; 2009 Nov-Dec (n=525)

Ostry:
1. Rockstroh G., Schleicher W., Krummenauer F.; The advantage during a stationary follow-up-treatment applying microcurrrents on patients after implantation of a knee totalendoprothesis – a prospective randomised clinical case study; Rehabilitation 2010, 49: p. 173-179
2. Daniel L. Kirsch; Cranial Electrotherapy Stimulation in the Treatment of Fibromyalgia; Practical Pain Management, Electromedicine; Sept. 2006; S. 60-64
3. A. S. Lichtbroun, M. M. Raicer, R. B. Smith; The treatment of fi bromyalgia with cranial electrotherapy stimulation; Journal of clinical rheumatology; 2001 Apr;  7(2): S. 72-8; discussion 78

Pooperacyjny:
1. T. M. Sarhan; Doghem; Effect of microcurrent skin patch on the epidural fentanyl requirements for post operative pain relief of total hip arthroplasty; Middle East Journal of Anesthesiology; 2009; S. 411-415

Ból pleców:
1. Joseph S. H. A. Koopman, Dorien H. Vrinten M. D., Albert J. M. van Wijck; Effi cacy of microcurrent therapy in the treatment of chronic nonspecifi c back pain: a pilot study; Lippincott Williams & Wilkins; 2009

Ból mięśni:
1. D. Curtis; S. Fallows; M. Morris; C. McMakin; The effi cacy of Frequency Specifi c Microcurrent therapy on delayed onset muscle soreness; Journal of bodyworkand movement therapies; 2010 Juli; Elsevier

Ból stawu skroniowo-żuchwowego:

Choroba zwyrodnieniowa stawu skroniowo-żuchwowego:
1. L. E. Bertolucci, T. Grey; Clinical comparative study of microcurrent electrical stimulation to mid-laser and placebo treatment in degenerative joint disease of the temporomandibular joint; Cranio: the journal of craniomandibular practice, 1995 Apr; 13(2): S. 116- 120

Ból głowy, migrena:

Napięciowy ból głowy:
1. Seymour Solomon, Arthur Elkind, Fred Freitag, R. Michael Gallagher, Kenneth Moore, Bernard Swerdlow, Stanley Malkin; Safety and Effectiveness of Cranial Electrotherapy in the Treatment of Tension Headache;
2. Headache-The Journal of Head and Face pain; July 1989, Vol. 29, Nr. 7, S. 445– 450 D. L. Kirsch; Electromedical Treatment of Headaches; Practical pain management, Electromedicine; 2006 Nov/Dec, S. 58-65

Migrena:
1. P. Brotman; Transcranial Electrotherapy, Low-intensity transcranial electrostimulation improves the efficacy of thermal biofeedback and quieting re ex training in the treatment of classical migraine headache;
American Journal of Electromedicine; 1989 Sep, S. 120-123 5.2

Badania i opisy przypadków – Psychika:

Depresja:
1. Marshall F. Gilula; Daniel L. Kirsch; Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to Psychopharmaceuticals in the Treatment of Depression; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; The Haworth Press

Stany lękowe:
1. Ray B. Smith; Frank N. Shiromoto; The Use of Cranial Electrotherapy Stimulation to Block Fear Perception in Phobic Patients; Life Balance International, Current Therapeutic Research; 1992, Vol. 51, Nr. 2, S. 249-254

Stres:
1. Ronald R. Mellen et al.; Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) and the Reduction of Stress Symptom in a Sheriff´s Jail Security and Petrol Offi cer Population: A Pilot Study; American Jails, 2008 Nov/Dez, 22, 5, Docstoc, S. 32

Agresja:
1. A. Childs; Cranial electrotherapy stimulation reduces aggression in a violent retarded population: a preliminary report; The Journal of Neuropsychiatry and clinical Neurosciences; 2005 Herbst; 17(4): S. 548-51

Bezsenność:
1. Marshall F. Gilula; Daniel L. Kirsch; Cranial electro therapy (CES) in the Treatment of Insomnia: A Review and Meta-analysis; Journal of Neurotherapy; 2005, Vol. 9(2), S. 7-26; the Haworth Press

Brak koncentracji:
1. S. Southworth; The family institute and Associates; A study of the effects of CES on attention and concentration; Integrative physiological and behavioural science; Jan-Mar 1999, Vol. 34, No. 1, S. 43-53

Rzucanie palenia:
1. William S. Eidelmann; Control of cigarette cravings with cranial electrotherapy stimulation; Townsend letter; 2009, June 5.3

Badania i opisy przypadków – Infekcje:

Półpasiec:
1. C. McMakin; Non-pharmacologic treatment of shingles; Mai 2010; Practical Pain Management; S. 24-29 5.4

Badania i opisy przypadków – Neurologia:

Szumy uszne:
1. C. H. Chouard, B. Meyer, D. Maridat; Transcutaneous electrotherapy for severe tinnitus; Acts Otolaryngol; 1981; 91: S. 415-22
2. M. Engelberg, W. Bauer; Transcutaneous electrical stimulation for tinnitus; Laryngoscope 1985; 95: S. 1167-72
3. Ronald L. Steenerson, Gave W. Cronin; Treatment of tinnitus with electrical stimulation; Otolaryngology – Head and Neck Surgery; 1999 Nov; Vol. 121, S. 1-4

Choroba Parkinsona:

Ból w chorobie Parkinsona:
1. H. D. Rintala; G. Tan; P. Willson; S. Bryant Mon; E. C. H. Lail; Feasibility of Using Cranial Electrotherapy Stimulation for Pain in Persons with Parkinson Disease; Research Article, SAGE-Hindawi access to research, Parkinson ´s Disease 2010 Vol., 2010 Article ID 569154 S. 1-8

Zapalenie nerwu:

Ból neuropatyczny:
1. Soler, H. Kumru, R. Pelayo, J. Vidal, J. M. Tormos, F. Fregni, X. Navarro, A. Pascual-Leone; Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic pain in spinal cord injury; Brain: A Journal of Neurology; 2010 Sep, 133(9): S. 2565-77. Epub 2010 Aug 4

Stwardnienie rozsiane:
1. Ray B. Smith; The use of cranial electrotherapy stimulation in the treatment of multiple sclerosis; The original internist, Sep 2002, Vol. 9, Nr. 3, S. 25-28

Badania i opisy przypadków – Skóra:

Łuszczyca:
1. A. Philipp; G. K. Wolf; B. Rzany; H. Dertinger; E. G. Jung; Interferential current is effective in palmar psoriasis: an open prospective trial; European Journal of Dermatology; 2000, 10: 195-8

Badania i opisy przypadków – Urazy, leczenie ran:

Leczenie ran, oparzeń:
1. M. O. Ullah; A study to detect the effi cacy of microcurrent therapy on pressure ulcers; Proceedings of Pakistan Academy of Sciences; 2007; 44(4): S. 281-287

2. S. Young; S. Hampton; M. Tadej; Study to evaluate the effect of low-intensity pulsed electrical currents on levels of oedema in chronic non-healing wounds; Journal of wound care; 2011 Aug, Vol. 20, Nr. 8, S.368-373

Obrzęk:
1. S. Young; S. Hampton, BSc; M. Tadej; Study to evaluate the effect of low-intensity pulsed electrical currents on levels of oedema in chronic non-healing wounds; Journal of wound care; 2011 Aug, Vol. 20, Nr. 8, S. 368-373

Badania i opisy przypadków – Choroby sercowo-naczyniowe:

Nadciśnienie:
1. A. Vlasov, A. Safronov, V. Vladimirsky, A. Vladimirskaya, M. Umnikova; Effi ciency of dynamic electroneurostimulation in patients with arterial hypertension; Ural state Medical Academy, Yekaterinburg, Russia; 2006; S. 1-2
2. V. I. Podzolkov; T. S. Mlnikova; I. A. Suvorova; L. I. Churganova; S. P. Starovoitova; Cranial electrostimulation – a new nondrug method of treating the initial stage of hypertension 1992; Terapeuticheskii Arkhiv; 64(1): S. 24-27

Badania i opisy przypadków – Medycyna wewnętrzna:

Cukrzyca, nadciśnienie, rany przewlekłe:
1. Bok Y. Lee, Noori AL-Waili, Dean Stubbs, Keith Wendell, Glenn Butler, Thia AL-Waili, Ali AL-Waili; 2010; Ultra-low microcurrent in the management of  diabetes mellitus, hypertension and chronic wounds: Report of twelve cases and discussion of mechanism of action; International Journal of medical sciences; 7(1): S. 29-35

Informacje na temat wspomnianych badań i opisów przypadków

Być może zastanawiają Cię przypisy zamieszczone na niektórych stronach. Wynikają one z przepisów prawa. Mają one za zadanie chronić konsumentów przed reklamą sugestywną i wprowadzającą w błąd (której konsument nie może zweryfi kować ze względu na brak specjalistycznej wiedzy) lub przed stwierdzeniami
stanowiącymi wyraźne obietnice lub sugerującymi uzyskanie określonego rezultatu. Dotyczy to między innymi wzmianek o przeprowadzonych badaniach, wskazaniach lub w szczególności sukcesach w leczeniu.

Z tych właśnie względów dodajemy odpowiednie przypisy w odniesieniu do podawanych źródeł. Istnieje wiele badań, opisów przypadków i studiów, o których się tutaj wspomina. Na ich podstawie urządzenie Healy uzyskało aprobatę jako wyrób medyczny i zostało określone jego przeznaczenie. Niemniej jednak badania te nie odpowiadają złotemu standardowi w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Dlatego pragniemy krótko wyjaśnić, na czym polegają różnice w ocenie badań.

Złoty standard
W odniesieniu do wskazań tam omawianych istnieje wiele badań oraz opisów poszczególnych przypadków, które sugerują możliwą efektywność leczenia. Między innymi badania te obejmują także randomizowane podwójnie ślepe próby z zastosowaniem placebo. Co odróżnia je od powszechnie uznawanych dowodów w rozumieniu medycyny konwencjonalnej?

Medycyna konwencjonalna opiera się na tzw. złotym standardzie, który oprócz powyższych kryteriów (randomizowana podwójnie ślepa próba z zastosowaniem placebo) wymaga istnienia przynajmniej dwóch badań w danym zakresie, przy braku dostępnych badań stwierdzających rezultat przeciwny, oraz uznania skuteczności badań w literaturze specjalistycznej. Bardzo ważne jest dla nas zrozumienie, że istnieje wiele poważnych badań we wspomnianych obszarach stosowania, które po prostu nie odpowiadają wyżej opisanym standardom. Podobnie jest w przypadku medycyny konwencjonalnej: niektóre często stosowane terapie opierają się na prostszych planach badań, nieodpowiadających złotemu standardowi. Naszym pragnieniem jest, aby medycyna konwencjonalna oraz integratywna uzupełniały się pozytywnie nawzajem.

Ciekawe filmy na ten temat:

Źródła:

  1. Aniołczyk H.: Pola elektromagnetyczne. Źródła – oddziaływanie – ochrona. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2000
Share
komentarzy 11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com