Wskaźniki idealnej wody

Share

Wskaźniki idealnej wody pitnej na podstawie wypowiedzi dr Nuno Niny:

ronymichaud
  1. TDS <100 – najlepsza woda – the best water (Total Dissolved Solids – Suma substancji rozpuszczonych)
    100-200 dobra woda – good water
  2. Ideal rH2 (Relative Hydrogen Score – Względny Wynik Wodoru) Najlepsza woda ma wskaźnik rH2 <10 – inaczej ten wskaźnik dr Nuno Nina nazywa jako zmienne pH – so called “pH in progress” – rH2 – body balance between 22-28;

Np. odnośnie Bezsenności – mówi, wszystkie osoby, które nie mogą spać, mają podwyższone rH2; Jeśli obniżymy poziom rH2, osoba może wrócić do normalnego trybu snu.
Podwyższony wskaźnik rH2 w organizmie świadczy o silnym procesie utleniania.

Insomnia – all people who can not sleep have an elevated rH2; If we lower this rH2 the person can go back to sleep.
Elevated rH2 is stronger oxidation process.

http://h-minus-ion.vpinf.com/rH-score-1.html

  1. pH idealna woda wg dr Nuno Niny ma pH neutralne 7 lub delikatnie poniżej 7;
    OH- Wodorotlenki (aniony) – nadają wysokiego pH
    H+ jon wodorowy – nadają niskiego pH
  2. ORP – Oxi-Reduction Capacity (Oxidation & Reduction – Utlenianie i Redukcja) IM NIŻSZY WSKAŹNIK ORP TYM WODA MA LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI REDUKCJI WOLNYCH RODNIKÓW -100 Green Tea, -400 Live Water

SKORELOWANE Z TEMATEM POSTY:

URZĄDZENIE MEDYCZNE HEALY WSPARCIEM W REGENERACJI ORGANIZMU

WODA PLAZMOWA

Share
Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com