Wskaźniki idealnej wody pitnej na podstawie wypowiedzi dr Nuno Niny: TDS <100 – najlepsza woda – the best water (Total Dissolved Solids – Suma substancji rozpuszczonych)100-200 dobra woda – good water Ideal rH2 (Relative Hydrogen Score – Względny [...]