Share

Infinite Progress Nutrition oferuje następującą pomoc w zdrowieniu i odwracaniu przyczyn stanów chorobowych poprzez wsparcie żywieniowe i naturoterapeutyczne (podczas leczenia metodami tradycyjnymi).

Zapraszam. W celu umówienia się na konsultacje (wywiad), proszę wysłać zgłoszenie lub e-mail na kontakt@marzenakolano.com i podać:

 1. Nr. tel, na który wyślę SMS przypominający o konsultacji. Jeśli nie poda się nr tel. proszę sobie zrobić przypomnienie o konsultacji i pilnować terminu;
 2. Wyniki badań (wszelkie wyniki i raporty lekarskie – kopie / zdjęcia ) dodane w załączniku w mailu;
 3. Jadłospis z 3 dni (2 dni robocze, 1 dzień wolny), po przecinku / produkty spożywcze lub nazwy dań, płyny – im bardziej szczegółowa jest lista, tym lepiej opracowana będzie analiza danego jadłospisu;
 4. Lista preparatów, które posiada się w domu, które się używa i dawki w mg ,  uq dzienne.
 5. Lista leków i dawek dziennych.

PROCES WSPÓŁPRACY:

1. Zaczynamy współpracę od konsultacji “wywiadu” – pierwsza konsultacja trwa do 1.5 godź. – obejmuje wywiad, służący do zebrania informacji na temat:

 • obecnych niepokojących symptomów i objawów;
 • wyników badań (wskazując potrzeby organizmu);
 • możliwych przyczyn żywieniowo zależnych;
 • historii zdrowotnej;
 • wpływu obecnych nawyków żywieniowych na zdrowie i ich dalsze konsekwencje;
 • Po wywiadzie wysyłam maila z kilkoma zaleceniami do zastosowania w trakcie oczekiwania na pisemny plan dietetyczno – naturoterapeutyczny (opisany poniżej);
 • Koszt: €80.00 – od 1 listopada nowa cena €100.00 (płatność po rezerwacji terminu, przed konsultacją) – tu można zarezerwować termin) 

2. Rekomendacje dietetyczne jako wsparcie naturoterapeutyczne w tradycyjnym leczeniu chorób –  (zalecenia 4-20 stronicowe) PO KONSULTACJI W ZAPLANOWANYM CZASIE PRZYSTĘPUJĘ DO ANALIZY STANU ZDROWIA I NAPISANIA REKOMENDACJI ŻYWIENIOWO – NATUROTERAPEUTYCZNYCH. TERMIN OTRZYMANIA PLANU – 2 – 4 TYGODNIE;

(możliwe do otrzymania tylko po konsultacji – wywiadzie – PŁATNE OSOBNO):

W skład rekomendacji wchodzą:

 • analiza autorska zdrowotnych potrzeb organizmu (układy i systemy)
 • wyjaśnienia (edukacyjne) na czym polega problem od strony naturoterapeutycznej
 • cele zdrowotne organizmu (poprawa, usprawnienie, oczyszczanie organów/systemów)
 • rekomendacje naturoterapeutyczne i dostępne metody (możliwe jest otrzymanie kopii badań naukowych, na których oparte są rekomendacje)
 • dawkowanie dobranych preparatów, źródła pozyskania preparatów zdrowotnych
 • tabela jednodniowego rozkładu dnia (wskazująca najlepszy czas do spożywania płynów i zalecanych preparatów, która jest bardzo pomocna w organizacji dnia)
 • rekomendacje żywieniowe (niezbędne podstawowe zalecenia, przybliżające do osiągnięcia celu) – bez jadłospisu
 • wsparcie miesięczne podczas wdrażania rekomendacji (odpowiedzi na pytania, kontakt mailowy i telefoniczny)
 • Koszt€180.00 od 1 listopada nowa cena €225.00 (płatność należy dokonać po konsultacji)
 • Koszt między €250 – €300 – Jeśli sytuacja zdrowotna jest skomplikowana i wymaga ode mnie znacznie więcej czasu: analiza i rozpisanie planu naturoterapeutycznego – kwota planu może ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany po konsultacji wywiadzie.

Plus dodatkowo NA ŻYCZENIE:

– Przykładowy jadłospis na tydzień (edukacyjny, uwzględnione w nim są indywidualne potrzeby)

 • Koszt€50.00

Plus Lista produktów spożywczych bezpiecznych i korzystnych

 • Koszt – GRATIS

Rekomendacje są wysyłane mailowo. Po przeanalizowaniu rekomendacji, proszę klienta o wysłanie mi wszelkich pytań w związku z otrzymanym planem, na które odpowiadam w przeciągu 2-3 dni. W ramach wsparcia miesięcznego, odpowiadam na wszelkie pytania mailowo. Wsparcie mailowe jest wliczone w cenę  i jest możliwe do wykorzystania do miesiąca czasu od otrzymania rekomendacji !!! Jeśli klient nie skorzysta ze wsparcia i po terminie chce skonsultować się, zapytać o rekomendacje, zastosowanie polecanych metod, zobligowany jest do rezerwacji konsultacji (godzinnej, kontrolnej – “follow-up”).

Jeśli jest potrzeba omówienia rekomendacji po upłynięciu miesiąca czasu od ich otrzymania, proszę o rezerwację konsultacji (godzinnej, kontrolnej – “follow-up”) lub skorzystania z mentoringu opisanego tutaj:

PAKIETY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Mentoring jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które skorzystały z wcześniejszej konsultacji “wywiadu”, otrzymały rekomendacje, natomiast nadal potrzebują wsparcia (po wykorzystaniu wsparcia mailowego do miesiąca czasu od otrzymania rekomendacji). W IP Nutrition Academy wspieram klientów we wdrażaniu rozwiązań zdrowotnych: przez 1 miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Wiele osób potrzebuje dodatkowego wsparcia i często szybkich odpowiedzi na pojawiające się pytania wysyłane na messenger, maila lub telefonicznie. Dlatego wychodzę naprzeciw tym potrzebom. Wsparcie w IP Nutrition Academy zapewni dostęp do niemalże natychmiastowych rozwiązań przez konkretny okres czasu.

3. Konsultacja kontrolna (follow-up) – konsultacja ta jest możliwa tylko po przeprowadzeniu konsultacji wywiadu pkt. 1 i opracowaniu planu pkt. 2 do roku wstecz – konsultacja trwa 1 godzinę – ma na celu zweryfikowanie postępów i omówienie problemów, jakie mogły powstać w trakcie wdrażania zmian żywieniowych i po wprowadzeniu niezbędnej suplementacji, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszych rozwiązań (modyfikacje żywieniowe i suplementacyjne); klient zapisuje wszystkie zalecenia podczas rozmowy ! Jeśli nie jest w stanie zapisać proponowanych rozwiązań, otrzymuje aktualizację rekomendacji na piśmie w kwocie dodatkowej €60.00.

        plus

          

4. Analiza kolejnych wyników badań i wszelkie dodatkowe instrukcje / rekomendacje wysyłane drogą mailową:

Wszelka korespondencja mailowa po miesięcznym wsparciu mailowym, mająca na celu analizę wyników badań, dodatkowe informacje służące pokierowaniu w prawidłowym działaniu. Wszelkie zmiany i modyfikacje działań podjętych wcześniej.

5. PAKIET

 • KONSULTACJA WYWIAD (1.5 GODZINNA) €80.00 od 1 listopada nowa cena €100.00
 • REKOMENDACJE €180.00 od 1 listopada nowa cena €225.00
 • PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS TYGODNIOWY €50.00
 • 2 KONSULTACJE KONTROLNE 2 x €60.00 od 1 listopada nowa cena 2 x €80.00

6. Konsultacja telefoniczna (sprawy nagłe)konsultacja trwa 15-20 min. – ma na celu omówienie nagle powstałego problemu zdrowotnego, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszego rozwiązania; klient zapisuje wszystkie zalecenia podczas rozmowy !

Preferowane miejsce konsultacji:

 • Online (zoom, whatsup, skype)

MarzenaKolanoSignature

Share