Share

Oferuje następującą pomoc w zdrowieniu i odwracaniu przyczyn stanów chorobowych poprzez wsparcie żywieniowe i naturoterapeutyczne (naturalne metody wsparcia organizmu podczas leczenia metodami tradycyjnymi).

1. PIERWSZA KONSULTACJA

Na pierwszej konsultacji:

 • przeanalizujemy Twoje dotychczasowe wyniki;
 • rozpoznamy najważniejsze potrzeby zdrowotne (wymagające zmian);
 • określimy jasno pro-zdrowotne cele;
 • poznasz sposoby, w jaki możesz rozpocząć proces zdrowienia poprzez współpracę ze mną;
 • otrzymasz zalecenia badań (konkretne wskaźniki i testy niestandardowe), pod kątem znalezienia głównych przyczyn stanów chorobowych;
 • jak i pierwsze krótkie rekomendacje, co możesz wprowadzić; 

W celu umówienia się na pierwszą konsultacje, proszę wysłać zgłoszenie, e-mail na kontakt@marzenakolano.com lub zarezerwować termin online.

Co przygotować przed pierwszą konsultacją?

 1. Wyniki badań jeśli posiadasz (wszelkie wyniki i raporty lekarskie – kopie / zdjęcia) dodane w załączniku w mailu;

PŁATNOŚĆ:

 • Koszt: €65.00 / 280 złotych

Od 1 stycznia 2022 obowiązuje zasada przedpłaty. Wszelkie usługi świadczę po wcześniejszym zaksięgowaniu płatności. Po rezerwacji terminu konsultacji, wysyłam mailowo szczegóły płatności. Płatność proszę dokonać po otrzymaniu szczegółów płatności mailowo, przed konsultacją. Odwołać wizytę można do 3 dni przed konsultacją bez ponoszenia kosztów. Po tym terminie dokonuje 50% zwrotu kosztów.)

2. PAKIET: Konsultacja”wywiad” + Plan terapeutyczny + 2 miesiące wsparcia

– Konsultacja”wywiad” trwa 1.5-2 godź. – obejmuje wywiad, służący do zebrania informacji na temat:

 • obecnych niepokojących symptomów i objawów;
 • wyników badań (wskazując potrzeby organizmu);
 • możliwych przyczyn żywieniowo zależnych;
 • historii zdrowotnej;
 • wpływu obecnych nawyków żywieniowych na zdrowie i ich dalsze konsekwencje;

Przed konsultacją wywiadem, należy wysłać następujące informacje mailowo:

 1. Wyniki badań, zaleconych na pierwszej konsultacji.
 2. Jadłospis z 3 dni (2 dni robocze, 1 dzień wolny), po przecinku / produkty spożywcze lub nazwy dań, płyny – im bardziej szczegółowa jest lista, tym lepiej opracowana będzie analiza danego jadłospisu;
 3. Lista preparatów, które posiada się w domu, które się używa i dawki w mg ,  uq dzienne.
 4. Lista leków i dawek dziennych.

– Plan terapeutyczny –  (zalecenia 4-20 stronicowe)

PO KONSULTACJI W ZAPLANOWANYM CZASIE PRZYSTĘPUJĘ DO ANALIZY STANU ZDROWIA I NAPISANIA PLANU ŻYWIENIOWO – NATUROTERAPEUTYCZNEGO. TERMIN OTRZYMANIA PLANU – 2 – 4 TYGODNIE;

(możliwe do otrzymania tylko po konsultacji – wywiadzie):

W skład planu wchodzą:

 • analiza autorska zdrowotnych potrzeb organizmu (układy i systemy)
 • wyjaśnienia (edukacyjne) na czym polega problem od strony naturoterapeutycznej
 • cele zdrowotne organizmu (poprawa, usprawnienie, oczyszczanie organów/systemów)
 • rekomendacje terapeutyczne i dostępne metody (możliwe jest otrzymanie kopii badań naukowych, na których oparte są rekomendacje)
 • dawkowanie dobranych preparatów, źródła pozyskania preparatów zdrowotnych
 • tabela jednodniowego rozkładu dnia (wskazująca najlepszy czas do spożywania płynów i zalecanych preparatów, która jest bardzo pomocna w organizacji dnia)
 • rekomendacje żywieniowe (niezbędne podstawowe zalecenia, przybliżające do osiągnięcia celu)
 • wsparcie dwu miesięczne podczas wdrażania planu (odpowiedzi na pytania, kontakt mailowy i telefoniczny)

Plus – Przykładowy jadłospis na tydzień (edukacyjny)

Plus Lista produktów spożywczych bezpiecznych i korzystnych

Plan jest wysyłany mailowo. Po przeanalizowaniu planu, proszę klienta o wysłanie mi wszelkich pytań w związku z otrzymanym planem, na które odpowiadam w przeciągu 2-3 dni.

– Wsparcie 2 miesięczne

W ramach wsparcia 2 miesięcznego, odpowiadam na wszelkie pytania mailowo, poprzez social media lub telefonicznie.

To wsparcie, inaczej nazywane wsparciem mentoringowym jest możliwe do wykorzystania do 2 miesięcy od otrzymania planu !!! Jeśli klient nie skorzysta ze wsparcia i po terminie chce skonsultować się, zapytać o rekomendacje, zastosowanie polecanych metod, zobligowany jest do rezerwacji konsultacji (godzinnej, kontrolnej – “follow-up”)

 • Koszt: €210.00 / 900 złotych  – (płatność proszę dokonać po rezerwacji terminu, po otrzymaniu szczegółów płatności mailowo, przed konsultacją. Odwołać wizytę można do 3 dni przed konsultacją bez ponoszenia kosztów. Po tym terminie dokonuje 50% zwrotu kosztów.)tu można zarezerwować termin) 

PAKIETY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Mentoring jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które skorzystały z wcześniejszej konsultacji “wywiadu”, otrzymały rekomendacje, natomiast nadal potrzebują wsparcia (po wykorzystaniu wsparcia mailowego do miesiąca czasu od otrzymania rekomendacji). W IP Nutrition Academy wspieram klientów we wdrażaniu rozwiązań zdrowotnych: przez 1 miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Wiele osób potrzebuje dodatkowego wsparcia i często szybkich odpowiedzi na pojawiające się pytania wysyłane na messenger, maila lub telefonicznie. Dlatego wychodzę naprzeciw tym potrzebom. Wsparcie w IP Nutrition Academy zapewni dostęp do niemalże natychmiastowych rozwiązań przez konkretny okres czasu.

3. Konsultacja kontrolna (follow-up) z analizą wyników – konsultacja ta jest możliwa tylko po przeprowadzeniu konsultacji wywiadu i wdrożonym planie dwa miesiące minimum konsultacja trwa 1 godzinę – ma na celu zweryfikowanie postępów i omówienie problemów, jakie mogły powstać w trakcie wdrażania zmian żywieniowych i po wprowadzeniu niezbędnej suplementacji, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszych rozwiązań (modyfikacje żywieniowe i suplementacyjne); dokumentacja z konsultacji (notatki, zapisane podczas konsultacji) są wysyłane mailowo po konsultacji.

 • Koszt konsultacji: €85.00 / 360 złotych (płatność przy rezerwacji terminu. Odwołać wizytę można do 3 dni przed konsultacją bez ponoszenia kosztów. Po tym terminie 50% zwrot kosztów.)tu można zarezerwować termin)
 • Aktualizacja planu (wymagająca napisanie go dodatkowo, tj. w innym terminie, np. po nadesłaniu nowych wyników itp., jak i również w wyniku braku czasu na konsultacji), to koszt €80.00 / 360 złotych, który należy opłacić po konsultacji kontrolnej; Koszt ten również zapewnia dodatkowy miesiąc wsparcia; 

4. PAKIET CAŁOŚCIOWY – około 4 miesiące współpracy

 • Pkt. 1. PIERWSZA KONSULTACJA (0.5 godź.) €65 / 280 złotych
 • Pkt. 2. KONSULTACJA WYWIAD (1.5 – 2 godź.), PLAN, 2 MIESIĘCZNE WSPARCIE €210 / 900 złotych
 • Pkt. 3 – 2 KONSULTACJE KONTROLNE 2 x €85 / 2 x 360 złotych
 • Zgodnie z WSPARCIEM MIĘDZY KONSULTACJAMI KONTROLNYMI – 1 MIESIĄC  €210 / 900 złotych
 • Koszt: €655 €600 / 2795 zloty 2560 złotych
   (płatność przy rezerwacji terminu – tu można zarezerwować termin)

5. Konsultacja telefoniczna (sprawy nagłe)konsultacja ta jest możliwa tylko po przeprowadzeniu wcześniej współpracy (pkt.1 i pkt. 2) – konsultacja trwa do  30 min. – ma na celu omówienie nagle powstałego problemu zdrowotnego, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszego rozwiązania; dokumentacja i zalecenia po konsultacji są wysyłane mailowo; 

Pracuję międzynarodowo, dlatego preferowane miejsce konsultacji jest:

 • Online (zoom, whatsup, skype)

MarzenaKolanoSignature

Share