COVID-19 jako SARS-CoV-2 z mutacją glikoproteiny S – zapobieganie i zwalczanie

Share

Obserwujemy mocno niepokojące wydarzenia już od wielu tygodni, począwszy od 31 grudnia, kiedy to pojawiły się pierwsze informacje na temat domniemanej epidemii koronawirusa

w Chinach w mieście Wuhan i rozprzestrzeniającego się wirusa przez Włochy do innych krajów europejskich.

 
Drodzy czytelnicy. Popatrzmy na tą sprawę znacznie szerzej pod kątem zapobiegania, nie leczenia, bo o zarażenie może być bardzo łatwo jakichkolwiek infekcji wirusowych. Utrzymywanie odpowiedniego stanu zdrowia powinno stanowić priorytet, by zapobiegać poważnemu przebiegowi infekcji i zapobiegać nagłym zgonom osób starszych, ze schorzeniami przewlekłymi (z chorobami układu krążenia, z astmą, z zakresu autoimmunologii), leczonych immunosupresyjnie. Stany krytyczne pojawiające się w trakcie trwania infekcji, czy w wyniku powikłań infekcji wirusowej zdarzają się wtedy, kiedy organizm jest mocno obciążony i nie ma warunków do skutecznej ochrony i zwalczenia infekcji.
 
Pytana o zapobieganie infekcjom wirusowym, rozpoczęłam research na temat nowego wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Przy każdej informacji, którą podam poniżej podam również źródło, które będzie umieszczone na samym dole artykułu.
 
SARS-CoV-2_zapobieganie_naukowo_potwierdzone_witamina C

 Źródło zdjęcia: geralt Pixabay

Czy warto zapobiegać infekcjom wirusowym? Oczywiście. Czy da się zapobiec zarażeniu SARS-CoV-2? Poniższe materiały pozwolą na samodzielną odpowiedź.  Zresztą zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć.
 
Bagatelizowanie obecnego wirusa nie jest uważam dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście widzimy działania z jednej strony zbyt pochopne (jak zmiany legislacyjne w niektórych już krajach, jak np. Polsce, czy Rumunii pod wpływem medialnego wirusa), a z drugiej strony nie słyszymy z mediów głównego nurtu, by powstały skuteczne protokoły leczenia infekcji wirusowych podawane wszem i wobec publicznie w głównych masowych mediach. Nikt jednak o zdrowych zmysłach czytając o “epidemii” w Wuhan, a sytuacji w północnych Włoszech nie pomyślał, że skala tego zjawiska nie może dotrzeć do innych państw. Dlatego mamy do czynienia obecnie z zagrożeniem globalnym. Decyzje jednego państwa wpływają obecnie na inne. Dlatego tak ważne jest, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tym, myśląc globalnie jak możemy działać lokalnie, by tworzyć bezpieczne miejsce życia dla siebie, swojej rodziny i bliskich.
 
Sytuacje kryzysowe, związane z “wyciekami wirusów” – epidemiami (ptasia grypa 2003-2006, SARS 2002-2003, świńskiej grypy 2009-2010, Eboli 2013-2016), związane z katastrofami, w tym katastrofą w Czarnobylu w 1986 roku, w Fukushimie w 2011, nadal nie doprowadziły do powstania protokołów medycznych obniżających ryzyko zachorowań w wyniku promieniowania czy wirusów, obniżających siłę przechorowania i zmniejszających zgony w wyniku wielu powikłań. Za każdym razem, kiedy stajemy przed faktem dokonanym świat nie jest przygotowany na kolejny paraliż, właśnie w wyniku dezinformacji, szerzących tylko i wyłącznie strach. Jeśli docierać jednak będziemy do właściwych informacji i skutecznych metod terapeutycznych, szerzenia ich a w konsekwencji będą one znane i zaakceptowane przez służbę zdrowia, pod wpływem nacisków opinii publicznej, strach ten będzie można zlikwidować do minimum. To narzędzia, które mamy na wyciągnięcie ręki mogą zaradzić wszelkim “epidemiom i pandemiom”, również informacyjnym.
 
Czas na tworzenie prewencyjnych działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka do minimum. Czy jest to możliwe? Uważam, że jest i wiedza ta powinna być rozpowszechniana w takim stopniu, by wywarła sama (broni się bowiem sama) nacisk na Ministerstwa Zdrowia wszelkich krajów, by wprowadzono protokół hospitalizacyjny, który zapobiegłby wszelkim konsekwencjom zdrowotnym przeróżnych “katastrof”.
W takim protokole nie może zabraknąć witaminy C. Dlaczego? Proszę przeanalizuj poniższe informacje i sam przekonasz się i zadasz sobie pytanie, dlaczego witamina C nie jest priorytetowo stosowana w hospitalizacji, dlaczego nie mówi się nic na jej temat w mediach głównego nurtu.
 
WZMOCNIENIE ORGANIZMU I ZMNIEJSZENIE DO MINIMUM RYZYKA MUTACJI GENETYCZNEJ DNA ZWIĄZANEJ ZE WZROSTEM PROMIENIOWANIA
I RYZYKA ZARAŻENIA SIĘ I CIĘŻKIEGO PRZECHOROWANIA  INFEKCJI WIRUSOWYCH. TO TAKŻE GWARANCJA LŻEJSZEGO PRZECHOROWANIA W WYNIKU ZARAŻENIA WIRUSAMI (wypuszczanymi w ostatnich latach przez “laboratoria” pracujące nad najbardziej zjadliwymi wirusami, tworzącymi hybrydy. Czy laboratoriami jest natura, czy tzw. laboratoria BSL-4 (biosafety level 4 laboratory), nie dowiemy się prędko)
 
1. WITAMINA C (DOUSTNIE LIPOSOMALNA I DOŻYLNIE ASKORBINIAN SODU)
dawki zależą od masy ciała i sytuacji (profilaktyka vs leczenie)
 
Dr Frederick Klenner powiedział wiele lat temu „rozważając diagnozę podaj najpierw Vit. C” !!! Jeszcze raz powtórzę „rozważając diagnozę podaj najpierw Vit. C” . Ile godzin czeka pacjent na wyniki krwi? Abstrachując od tego, że szpitale nie mają mikroskopów elektronowych i nie mają możliwości sprawdzenia, czy jest to wirus grypy, koronawirusów czy jeszcze innych wirusów, pacjenci czekają godzinami na jakiekolwiek działania. W tym czasie dochodzi do wytworzenia się ogromnych ilości wolnych rodników.
 
Udowodniono właściwości witaminy C (24) jako “super antybiotyku” wg. badaczy kliniki Riordan w Kansas tak nazwano witaminę C. Dr. Andrew Saul jak i wielu lekarzy naukowców jednoznacznie mówią o dezinformacji na temat witaminy C w mediach głównego nurtu (28).
 
Witamina C gromadzi się w komórkach fagocytarnych, takich jak neutrofile, i może nasilać chemotaksję, fagocytozę, wytwarzanie reaktywnych form tlenu, a ostatecznie zabijanie bakterii i wirusów. W monocytach, które są zwykle pierwszymi komórkami odpornościowymi zmobilizowanymi w odpowiedzi immunologicznej na zapalenie, udokumentowano, że witamina C koncentruje się 80-krotnie (8000%) powyżej poziomów w osoczu.
 
Witamina C (kwas askorbinowy) ma działanie przeciwwirusowe. Wykazano, że witamina C jest istotnym czynnikiem w wytwarzaniu przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej we wczesnej fazie infekcji wirusowej poprzez produkcję interferonu typu I (21), który reguluje aktywność komórek Natural Killer ( NK) i  cytotoksycznych limfocytów T (22).
 
Suplementacja doustna witaminą C (dawki powyżej 3 g) wydaje się być w stanie zarówno zapobiegać, jak i leczyć infekcje dróg oddechowych i infekcje ogólnoustrojowe (23).
 
UDOWODNIONO:
 
Również istnieje niezwykłe potwierdzenie zastosowania witaminy C w leczeniu nowotworów, np. białaczki. Wśród wielu efektów działania na metabolizm komórki witamina C wykazała in vitro silne działanie przeciwnowotworowe przeciwko wielu ludzkim liniom nowotworowym, w tym białaczce szpikowej (25). Istnieje wiele różnych wyjaśnień działania przeciwnowotworowego / przeciwbiałaczkowego witaminy C. Prosze wybaczyć mi tutaj dygresję w stronę tych właściwości, ale są one niezwykle cenne. (26 Dr. Cathcart)
1.2. Dr. Richard Cheng (MD, PhD, International Vitamin C China Epidemic Medical Support Team Leader, Wuhan): zapobieganie zachorowaniu na COVID-19 oraz skuteczne leczenie dzięki witaminie C
1.5. Oficjalny raport medyczny wskazujący na stosowanie witaminy C jako leczenie COVID-19 (19)
1.7. Dobre wyniki zastosowania klinicznego leczenia zapalenia płuc wywołanego nowym koronawirusem przy użyciu wysokich dawek witaminy C. Stanowisko szpitala:
Uważamy, że u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc i pacjentami w stanie krytycznym leczenie witaminą C należy rozpocząć jak najszybciej po przyjęciu do szpitala. Wynika to z faktu, (niezależnie od rodzaju wirusa), że główną przyczyną śmierci pacjentów jest niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana zwiększonym ostrym stresem oksydacyjnym. Kiedy wirus powoduje zwiększony stres oksydacyjny w organizmie i zwiększoną przepuszczalność naczyń włosowatych, wczesne stosowanie dużych dawek witaminy C może mieć silny efekt przeciwutleniający, zmniejszać reakcje zapalne i poprawiać funkcję śródbłonka.” C10 West Ward of Tongji Hospital (17)
1.8. Wpływ witaminy C na podniesienie produkcji interferonu. Typ I-IFNs (15) należą do najbardziej plejotropowych cytokin i są wytwarzane i wykrywane przez prawie każdy typ komórek w organizmie człowieka. Stanowią broń przeciwwirusową i przeciwnowotworową grupę cytokin (6) (7)
1.9. Badania wykazały, że witamina C zatrzymuje replikację wirusów (ich zdolność do namnażania i rozprzestrzeniania się) poprzez zakłócanie wirusowego DNA.
2.1. Naukowa opinia EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) na temat roli witaminy C (10)
2.2. Regularne stosowanie (profilaktyczne) witaminy C wpływa na mechanizmy obronne układu oddechowego. Wprowadzenie witaminy C w dawce 4 gram na początku przeziębienia, nie wykazało żadnej korzyści. Natomiast w dużym badaniu stwierdzono jednoznaczną korzyść stosowania witaminy C w dawce 8 gramowej terapeutycznej na początku objawów. (12)
2.3. Witamina C, D, cynk i jeżówka mają opartą na dowodach naukowych skuteczność w zakresie wzmocnienia układu odpornościowego. (14)
2.4. Oficjalne oświadczenie z Chin dotyczące zalecanego leczenia COVID-19. Zalecane dawkowanie różni się w zależności od nasilenia choroby od 50-200 miligramów na kilogram masy ciała na dzień do aż 200 mg / kg / dobę (19) (20)
 
Dlaczego mamy pewność, że powstaną nowe kombinacje wirusów w przyszłości?
Ponieważ zdarzenia nazwane “epidemiami” tylko w przeciągu ostatnich lat odbywają się dość regularnie. Dlaczego tak jest, należy samemu wyciągać wnioski. Natomiast z raportu pewnego spotkania w 2015, możemy jasno te wnioski wyciągnąć.
Wg. Dr. Kanta Subbarao (Laboratory of Infectious Disease at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) at the National Institutes of Health (NIH): “eksperymenty w wirusologii mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia biologii, ekologii i patogenezy wirusów” i dodaje, że “wciąż brakuje podstawowej wiedzy na temat SARS-CoV i MERS-CoV.” … “Wirusolodzy wykorzystują eksperymenty związane z nabywaniem i utratą funkcji (Gain-of-Function (GoF) research), aby zrozumieć genetykę wirusów i specyfikę interakcji wirus-gospodarz.”
W tym celu rząd USA (i zapewne rządy innych krajów) zleca małą ilość badań nad nabywaniem dodatkowych funkcji przez wirusy, w ten sposób nabywając wiedzę na ich temat. Nie zabrakło na tym spotkaniu głosów, będących za redefinicją tego typu badań, ponieważ badania te spotykają się z dezaprobatą opinii publicznej (2). Ciekawe dlaczego.
Nikt jednak nie mówi o tym, że tego typu badania chciano zatrzymać !!! W 2014 roku. Raport z 2014 nad zatrzymaniem Badań Zwiększających Funkcję Wirusów w Rozprzestrzeniania się
Nie przeszkodziło to w zainicjowaniu właśnie takiego badania nad zdobyciem funkcji przez wirusa SARS w połączeniu z CoV pochodzącego od nietoperza, by potwierdzić jedynie, że to połączenie stanowi zagrożenie dla ludzi. A zajęli się tym naukowcy z:
* University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA,
* Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China
* Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona, Switzerland Institute of Microbiology, ETH Zurich, Zurich, Switzerland
Co?
Przyjrzyjmy sie jeszcze raz – naukowcy z Uniwersytetu w Karoliny Północnej z USA, Instytutu Wuhan w Chinach oraz Instytutu w Szwajcarii.
Co robili Ci naukowcy w 2015 roku? Ano eksperymentowali w genotypie wirusów SARS i Koronawirusa, chcąc udowodnić, czy hybryda ta będzie zagrożeniem, czy nie będzie zagrożeniem dla ludzi. Ot fantastyczna praca. Naukowcy Ci sprawdzali również, czy będzie można użyć szczepionki by zmniejszać auto-tworzoną hybrydę. Niestety nie udało im się to.
Sami naukowcy stwierdzają w badaniu, że odzwierzęce typy wirusów nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Dlatego, by przewidzieć i zbadać potencjał Koronawirusów, stworzyli chimerycznego wirusa, który koduje nowe. Podejście to zainicjowało zagrożenie, jakie stanowił pierwowzór SHC014-CoV w pierwotnych ludzkich komórkach dróg oddechowych, in vivo. Samo w sobie badanie miało stanowić dobór dostępnych immunoterapeutyków. Razem strategia w badaniu miała na celu stworzenie zagrożenia i przygotowania na pojawiające się wirusy w przyszłości (które same w sobie nigdy by nie powstały). Czy czytelnicy w ogóle rozumieją, co przed chwilą napisałam?

Bezpieczeństwo biologiczne i bezpieczeństwo biologiczne ???

Zgłoszone badanie zostało zainicjowane po tym, jak Komitet ds. Bezpieczeństwa Biologicznego Instytucji Uniwersytetu Karoliny Północnej zatwierdził protokół eksperymentalny: Tytuł projektu: Generowanie zakaźnych klonów CoV-opodobnych SARS u nietoperzy; Identyfikator planu bezpieczeństwa laboratorium: 20145741; Harmonogram G ID: 12279. Badania te zostały zainicjowane przed wstrzymaniem finansowania rządowego procesu badań celowych przez rząd Stanów Zjednoczonych na temat wybranych badań nad funkcją obejmujących wirusy grypy, MERS i SARS (Raport z 2014 nad zatrzymaniem Badań Zwiększających Funkcję Wirusów w Rozprzestrzeniania się). Zatrzymanie badań tego typu w 2014 nie uchroniło agencję finansującą, National Institutes of Health (NIH) do sfinansowania tego badania. NIH zwrócił się o kontynuację tych badań i je zatwierdził.

Jeszcze raz. Kto zlecił i sfinansował badania mające na celu stworzenie nowego typu wirusa mającego funkcję zarażania ludzi?
NIH – Narodowy Instytut Zdrowia? Nie mam pytań.
Dodatkowo naukowcy piszą: “Na podstawie wniosków, możemy uznać badania za zbyt ryzykowne, aby je realizować, ponieważ nie można wykluczyć zwiększonej patogeniczności wśród ssaków. Badania nad nowym typem Koronawirusów, z uwagi na ograniczenia możliwości terapeutycznych powinny być ograniczone w przyszłości. Potencjał przygotowania i złagodzenia przyszłych epidemii należy porównać z ryzykiem tworzenia bardziej niebezpiecznych patogenów. Przy przyszłym planowaniu badań i legislacji odnośnie tych badań, należy wziąć pod uwagę wartość danych generowanych przez te badania oraz uzasadnień dalszych badań i związanych z nimi ryzykiem.  
 
COVID-19_zapobieganie_terapeutycznie_witamina C_naukowo_potwierdzona
Źródło: geralt Pixabay
 
“Izolacja koronawirusa podobnego do SARS-CoV od kotów cywet i brak odradzającej się epidemii SARS po 2004 r. oprócz sporadycznych przypadków pozyskanych w laboratorium sugeruje, że SARS-CoV prawdopodobnie pochodzi od zwierząt.” (1) Ot co robią takie badania. Pod przykrywką sprawdzania ryzyka zakażenia, rozprzestrzeniania się zwierzęcych form antygenów, tworzy się nowe wirusy, nabywające nowych cech, jak możliwość zarażania ludzi.
Obecnie rozprzestrzeniający się SARS-CoV-2, powodujący chorobę nazwaną przez ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) COVID-19 (36)  jest (moja ocena: stworzonym ludzkimi rękami, chyba że natura tak mocno nas nie lubi) nową formą wirusa, z tzw. dodatkową glikoproteiną S, miejscem cięcia furynySARS-CoV-2 ma zmutowany gen, który znajduje się w wirusie HIV. Informacja ta została odkryta przez Professora Ruan Jishou, Nankai University in Tianjin, opublikowana na Chinaxiv.org, używanej przez Chinese Academy of Sciences, a potwierdzona przez Professora Li Hua, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan. Dodatkowe potwierdzenie odnalezienia różnicy w nowym wirusie SARS-CoV-2 a poprzednim SARS-CoV.   (3)
Furyna jest jedną z proteaz odpowiedzialnych za proteolityczne rozszczepienie prekursora poliproteiny otoczki HIV gp160 do gp120 i gp41 przed aktywacją wirusa. (5) Miejsce rozszczepiania furyny w SARS-CoV-2 mogło zostać uzyskane przez rekombinację SARS-CoVz innym wirusem posiadającym to miejsce, w tym przypadku z HIV. Informacja ta również dała podstawy do zastosowania leków przeciw HIV do leczenia infekcji COVID-19. Błona koronawirusów zawiera trimeryczną glikoproteinę z kolcami transbłonowymi (S), która jest niezbędna do wprowadzania cząstek wirusa do komórki. Białko S zawiera dwie domeny funkcjonalne: domenę wiążącą receptor i drugą domenę, która zawiera sekwencje pośredniczące w fuzji błon wirusowych i komórkowych. Glikoproteina S musi zostać rozszczepiona przez proteazy komórkowe, aby umożliwić ekspozycję sekwencji fuzyjnych, a zatem jest konieczna do wejścia do komórki.
Badanie sekwencji białkowej glikoproteiny S w SARS-CoV-2 (prowadzącej do powstania COVID-19) ujawnia obecność sekwencji rozszczepiania furyny (PRRARS | V). CoV o najwyższej homologii sekwencji nukleotydowej, wyizolowany z nietoperza w Yunnan w 2013 r. (RaTG-13), nie ma sekwencji rozszczepiania furyny. Ta obserwacja prowadzi do wniosku, że wirusy takie jak SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 (COVID-19) mają odzwierzęce pochodzenie wirusa i zdobyły one cechy umożliwiające zarażanie ludzi. Badania nad nabywaniem funkcji przez wirusy tzw. Gain-On-Function Research (potwierdza to  prof. Frances Boyle, ekspert od broni biologicznej) podejmują się już od wielu lat wiele laboratoriów. Nabyte nowe cechy wirusów są  przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się ich wśród ludzi. Ponieważ proteazy furynowe są obfite w drogach oddechowych, możliwe jest, że glikoproteina S w SARS-CoV-2 jest cięta po wyjściu z komórek nabłonkowych, a zatem może skutecznie zakażać inne komórki i to bardzo szybko. (16. Dr Etienne Decroly, Aix-Marseille University, France)
Przytoczony już ekspert od broni biologicznej, dr Francis Boyle, mówi: „SARS sam w sobie już jest bronią biologiczną (właśnie stworzona w 2015 roku podczas powyżej podanego już badania), a dodatkowo… doładowano go…  przy pomocy inżynierii genetycznej, być może biologią syntetyczną, aby dodać do SARS i koronawirusa, białko wykorzystywane przez wirusa HIV… dodali je, by nowy twór zyskał nowe funkcje.” (33)
Jeśli chcesz poczytać i dowiedzieć się więcej, zapraszam tutaj:
  1. Sposób replikacji koronawirusa COVID-19
  2. BY ZAPOBIEGAĆ I DZIAŁAĆ TERAPEUTYCZNIE I UZYSKAĆ WIĘKSZĄ SYNERGIĘ PRZECIWWIRUSOWĄ ZASTOSUJ RÓWNIEŻ:   

1. Aminokwas lizyna (1000 – 4000 mg dziennie) i ziele tarczycy bajkalskiej działają typowo przeciwwirusowo. Poprawiają też ogólną odporność. Lizyna działa synergistycznie z witaminą C, czyli dodatkowo wzmacnia jej działanie.

2. Czarny bez (Elderberry) 4 x 15 ml dziennie (300 mg) (38)wykazuje działanie hamujące rozprzestrzeniania się wirusów grypy. Związki z czarnego bzu bezpośrednio hamują wnikanie i replikację wirusa w komórkach ludzkich i pomagają wzmocnić odpowiedź immunologiczną osoby na wirusa. (32)(37)

3. Witamina D3:

Cotygodniowa suplementacja 10 000 IU witaminy D3 zapobiega zapobiega (URTI – upper respiratory tract infections) u osób dorosłych. (8) (9)

“Badania wykazały, że osoby z dodatkowym poziomem witaminy D3 w okresie przeziębienia i grypy miały znacznie niższe wskaźniki infekcji. Witamina D3 zwiększa wytwarzanie przez nasz organizm związków przeciwdrobnoustrojowych, aby pomóc w walce z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Zaleca się dawkę podtrzymującą 1000 IU witaminy D3 na 10 kg masy ciała (dawka może być wyższa u osób z niedoborem witaminy D, która ma charakter epidemiczny i można ją zmierzyć za pomocą łatwego badania krwi). Witamina D3 jest jednym z suplementów, które podaje dzieciom” – mówi dr Elisa Song (29)

4. Cynk (8) (11) Cynk jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania białych krwinek. Stwierdzono, że suplementacja zaledwie 15 mg cynku dziennie u dorosłych poprawia zdolność naszych komórek odpornościowych do zapobiegania infekcji (29).

5. Selen – 200 mcg dziennie (8)

6. Jeżówka purpurowa (Echinacea) (8). Zastosowanie tej rośliny stanowi uzupełnienie leczenia infekcji dróg oddechowych. Profilaktyczna dawka ekstraktami z jeżówki w profilaktyce sięga do 2400 mg / dzień, natomiast 4000 mg / dzień w ostrych stadiach przeziębienia przez 4 miesiące okazało się korzystne w leczeniu silnej infekcji (13).

7. Węgiel aktywny i probiotyki (różne szczepy Lactobacillus & Bifidobacterium 2 x dziennie) – Węgiel leczniczy w dużych dawkach (1000 – 2000 mg) pomaga oczyścić przewód pokarmowy, w szczególności jelita, z toksyn produkowanych przez bakterie, wirusy i grzyby. Należy popijać węgiel dużą ilością wody.

8. Kurkumina z piperyną antywirusowo – 2-3 gramy dziennie – działa przeciwko różnym wirusom, bakteriom i grzybom, w tym nawet wysoce patogennym, nowo powstającym i opornym na wiele leków. (34)

Kurkumina zatrzymuje sztorm cytokin i zatrzymuje stany zapalne. Kurkumina jest możliwą terapią dla pacjentów z ebolą i innymi ciężkimi zakażeniami wirusowymi (35)

9. Omega 3 – 2 łyżeczki oleju rybiego wysoce nasyconego EPA / DHA.

10. Nie obciążajmy układu trawiennego “pustymi kaloriami”. Balans cukru we krwi pomaga w produkcji przeciwwirusowego i przeciwnowotworowego interferonu. Unikaj cukrów prostych i przetworzonych / śmieciowych potraw. Czy wiesz, że twoja krew ma mniejsze właściwości przeciwdrobnoustrojowe w ciągu 30 minut od zjedzenia prostych cukrów (takich jak glukoza, rafinowany cukier i fruktoza) i powoduje 50% zmniejszenie zdolności białych krwinek do zabijania zarazków? Białe krwinki to komórki „armii”, które zwalczają zarazki. Ten efekt jest najbardziej zauważalny 2 godziny po spożyciu, ale nadal występuje 5 godzin później! Utrzymanie zdrowego poziomu cukru we krwi poprawia aktywność układu odpornościowego.(29)

11. Poza regularnym myciem rąk uważam, że codzienna i częsta irygacja nosa jest jedną z NAJWAŻNIEJSZYCH rzeczy, które możemy zrobić, aby zapobiec zatrzymaniu wirusowych infekcji dróg oddechowych. Dzieje się tak, ponieważ po ekspozycji na wirusa, wirus grypy lub jakikolwiek inny próbuje zaatakować i rozmnażać się w drogach nosowych przez co najmniej 1-2 dni, zanim wystąpią jakiekolwiek objawy. Irygacja nosa może zmyć cząsteczki wirusa, zanim zdążą wniknąć przez błony komórkowe, a tym samym zapobiec infekcji!” – mówi dr Elisa Song (29)

12. Jedz produkty mające właściwości przeciwwirusowe: surowy czosnek (30), oregano, imbir, kimchi i inne sfermentowane produkty spożywcze, jak i również granat, zielona herbata, ocet jabłkowy i grzyby lecznicze (shiitake, maitake, reishi, cordyceps, turkeytail).(29)

13.  Jedz dużo kolorowych owoców i warzyw. Są pełne przeciwutleniaczy, które niszczą wolne rodniki. Każdy kolor zapewnia inną moc przeciwutleniającą – pamiętaj więc, aby codziennie jeść kolorowo.(29)

14. Dobrze się nawodniaj. Pij wodę, herbaty ziołowe i bulion warzywny i zupy. (29)

15. Wysypiaj się i zminimalizuj stres. Stres emocjonalny powoduje stres fizjologiczny w naszym ciele, który obniża naszą obronę immunologiczną i czyni nas bardziej podatnymi na choroby. Wykazano, że stres obniża zdolność naszych białych krwinek do zabijania zarazków i powoduje więcej stanów zapalnych, które mogą powodować, że czujemy się jeszcze bardziej chorzy. (29)

16. Zastosuj częstotliwości (urządzenie do terapii) jako wsparcie układu odpornościowego, podnosząc natężenia błon komórkowych do odpowiedniej wibracji jaką jest 70mV. Jednocześnie chciałabym tutaj zaznaczyć, że są już dowody na to, iż odpowiednie częstotliwości działają przeciwnowotworowo. Są nimi częstotliwości od 100 000 Hz do 300 000 Hz. (31)

 

Źródła:

1. https://jvi.asm.org/content/79/2/884

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285579/

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300528?via%3Dihub

4. http://www.virology.ws/2020/02/13/furin-cleavage-site-in-the-sars-cov-2-coronavirus-glycoprotein/

5. Hallenberger S, Bosch V, Angliker H, Shaw E, Klenk HD, Garten W (Nov 1992). “Inhibition of furin-mediated cleavage activation of HIV-1 glycoprotein gp160”. Nature. 360 (6402): 358–61. doi:10.1038/360358a0. PMID 1360148.

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23700397

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707683/

8. E. C. Goodall, A. C. Granados, K. Luinstra et al., “Vitamin D3 and gargling for the prevention of upper respiratory tract infections: A randomized controlled trial,” BMC Infectious Diseases, vol. 14, no. 1, article no. 273, 2014.

9. EFSA, “Vitamin D related health claims,” EFSA Journal, vol. 8, p. 1468, 2010.

10. EFSA, “Vitamin C and contribution to the normal function of the immune system,” EFSA Journal, vol. 13, p. 4298, 2015.

11. EFSA, “Zinc and normal function of the immune system,” EFSA Journal, vol. 12, p. 3653, 2014.

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15495002

13. R. Nahas and A. Balla, “Complementary and alternative medicine for prevention and treatment of the common cold,” Canadian Family Physician, vol. 57, no. 1, pp. 31–36, 2011.

14. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/5813095/

15. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1314424

16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32057769

17. https://www.thailandmedical.news/news/breaking-latestcoronavirus-research-reveals-that-the-virus-has-mutated-gene-similar-to-hiv-and-is-1,000-times-more-potent-

18. Wyleczenie ze świńskiej grypy terminalnego pacjenta w Auckland Hospital

19. Oficjalne stanowisko na temat leczenia COVID-19 – Dr. Richard Chang

20. Vitamin C Trial Research

21. Kim Y, Kim H, Bae S, Choi J, Lim SY, Lee N, Kong JM, Hwang Y, Kang JS. Vitamin C Is an Essential Factor on the Anti-viral Immune Responses through the Production of Interferon-α/β at the Initial Stage of Influenza A Virus (H3N2) Infection. Immune Network. 2013;13(2):70-74.

22. Madhusudana S, Shamsundar R, Seetharaman S. In vitro inactivation of the rabies virus by ascorbic acid. Int J Infectious Dis. 2004; 8:21–25.

23. Carr AC, Maginni S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 2017; 9: 1211-1236.

24. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11-chi.shtml

25. https://scholars.direct/Articles/leukemia-research/alrt-1-002.php?jid=leukemia-research

26. http://www.doctoryourself.com/cathcart_thirdface.html

27. https://science.slashdot.org/story/20/02/18/2357221/why-are-hiv-drugs-being-used-to-treat-the-new-coronavirus

28. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n16.shtml

29. https://healthykidshappykids.com/2020/02/27/coronavirus-covid-19/

30. Zapobiec “cytokine storm”

31. Częstotliwości 100 000 Hz – 300 000 Hz – działanie przeciwnowotworowe, wzmacniające system odpornościowy.

32. Choroba popromienna

33. Broń biologiczna

34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6509173/

35. http://iv.iiarjournals.org/content/29/1/1.full

36. ICTV announced “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV2)” as the name of the new virus on 11 February 2020.

37. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190423133644.htm

38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15080016

39. http://stateofthenation.co/?p=7849

https://mmrjournal.biomedcentral.com

 

Inne źródła na temat zastosowania witaminy C:

Byun SH, Jean Y. Administration of Vitamin C in a Patient with Herpes Zoster –a case report. Korean J Pain. 2011; 24:108–111.

Ely JT. Ascorbic acid role in containment of the world avian flu pandemic. Exp Biol Med 2007;232(7):847-51.

Evans RM, Currie L, Campbell A. The distribution of ascorbic acid between various cellular components of blood, in normal individuals, and its relation to the plasma concentration. Br J Nutr. 1982; 47:473-482.

Gonzalez MJ, Miranda-Massari JR, Berdiel MJ, Duconge J, Rodríguez-López JL, Hunninghake R, Cobas-Rosario VJ.High dose intraveneous vitamin C and chikungunya fever: A case report. J Orthomolec Med. 2014;29(4):154-156.

Gonzalez MJ, Berdiel MJ, Miranda-Massari JR, Duconge J, Rodríguez-López JL, Adrover-López PA. High dose intravenous vitamin C treatment for zika fever. J Orthomolec Med 2016;31(1):19-22.

Harakek S, Jariwalla R, Pauling L. Suppression of human immunodeficiency virus replication by ascorbate in chronically and acutely infected cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1990; 87:7245–7249.

Hemilä H and Herman ZS. Vitamin C and the common cold: A retrospective analysis of Chalmers’ review. J Am Coll Nutr 1995;14(2): 116-123.

Jariwalla RJ, Harakeh S. Antiviral and immunomodulatory activities of ascorbic acid. Subcell Biochem. 1996;25:213-31.

Klenner FR. The treatment of poliomyelitis and other virus diseases with vitamin C. South Med J 1949; 3(7):209-214.

Klenner FR. Massive doses of vitamin C and the virus diseases. South Med J 1951;113(4):101-7.

Levy, TE.Curing the Incurable: Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins by Henderson, Nevada; Livon Books, 2002.

Longo DL . Chapter 187: Influenza. Harrison’s principles of internal medicine (18th ed.). New York: McGraw-Hill. 2012.

Marcial-Vega V, Gonzalez- Terron I, LevyTE. Intravenous ascorbic acid and hydrogen peroxide in the management of patients with chikungunya. Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico 2015; 107(1):20-4.

Pauling L. The significance of the evidence about ascorbic acid and the common cold. Proc Natl Acad Sci U S A. 1971;68:2678–2681.

Stone I. The healing factor: Vitamin C against disease. Grosset and Dunlap, New York, 1972.

Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, Brammer L, Cox N, Anderson LJ, Fukuda K. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA 2003;289(2):179-86.

Vargas-Magne R.Vitamin C in treatment of influenza, El Dia Med 35: 1714, 1963.

Zarubaeva VV, Slitaa AV, Lavrentyevaa IN, Smirnovb VS. Protective activity of ascorbic acid at influenza infection. Russian J Infection and Immunity 2017; 7, (4): 319–326.

Artykuł nie stanowi porady medycznej ani opinii terapeuty dostosowanej do indywidualnej sytuacji pacjenta. Uzyskane informacje w tym artykule stanowią znalezione zalecenia, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do stosowania określonej terapii. Przed podjęciem jakichkolwiek działań mających wpływ na zdrowie, należy skontaktować się z lekarzem lub terapeutą, w celu otrzymania zindywidualizowanej porady.

Share
komentarze 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com