PRAWO NATURALNE Część 2 Prawa człowieka to zasady moralne, które opisują pewien standard ludzkiego zachowania, są one takie same w prawach naturalnych Boga, Prawie Jedynego:I. Mam prawo dbać o siebie i chronić się przed zagrożeniami fizycznymi, psychicznymi, emocjonalnymi [...]