PRAWO NATURALNE – CZĘŚĆ III

Share

PRAWO NATURALNE CZ.3.

3. PRAWO KORESPONDENCJI
Sfera I

Uniwersalne Prawo Zgodności pokazuje nam to, co wyraża się w świecie wewnętrznym, jest zgodne z tym, co wyraża się w świecie zewnętrznym – i odwrotnie.
Na ścieżce duchowej naszym ostatecznym celem jest wyrażenie większej równowagi i symetrii między warstwami korespondencji, których stajemy się świadomi. Zasada wyraża ideę, że zawsze istnieje zgodność, którą można zaobserwować we wzorach między naturalnymi prawami świadomości, które istnieją jednocześnie w wielowymiarowych płaszczyznach bytu i życia. Jak na górze, tak na dole; jak poniżej, tak powyżej.

TO, CO PRZEJAWIA SIĘ W ŚWIECIE MATERIALNYM, ODZWIERCIEDLA JAKOŚĆ MYŚLI STOJĄCEJ ZA WZOREM Z NIEZAMANIFESTOWANYCH WARSTW

Zasada ta stwierdza również, że istnieje zgodność między wieloma płaszczyznami rzeczywistości, które mogą formować się w zintegrowane i harmonijne interakcje nakreślone jako: płaszczyzna fizyczna, psychiczna, emocjonalna i duchowa na poziomie indywidualnym
(mikrokosmicznym) i zbiorowym (makrokosmicznym).
Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o rzeczywistości przyczynowej i wydarzeniach zachodzących wokół nas, patrzymy na makrokosmos w kierunku mikrokosmosu i na mikrokosmos w kierunku makrokosmosu – obserwujemy wzajemne połączenia i wzorce, które są tam obecne. Aby zrozumieć naturę problemów i lekcje życia, wychodzimy poza linearne myślenie o problemie. Zamiast tego patrzymy na to, co istnieje w warstwach energetycznych, które to stworzyły, aby zobaczyć wzory i cienie tego, co spowodowało tę sytuację.

Jeśli chcemy zobaczyć nagromadzone myślokształty, które stworzyły organizację, jeśli chcemy poddać inżynierii wstecznej coś, co się zamanifestowało, szukamy podobieństw. Przyglądamy się, jak ta rzecz została stworzona, obserwując od makro- do mikrowzorców wpływ systemu energii, który był współtworzony, i motywacje, które za tym stoją. Prawo Korespondencji informuje nas o pierwotnym zamiarze i jakości myślokształtów, które posłużyły do współtworzenia manifestacji, w któ-
rej przyczynowość możemy obserwować przez zwierciadło rzeczywistości. Jest to podobne do Prawa Przyciągania.

Prawo Zgodności jest potęgowane przez wagę jego pozycji w naszej uniwersalnej matrycy czasu. Prawo to przejawia się
jako Strażnik Wschodu w architekturze Filarów, która tworzy jedną stronę Czterech Kardynalnych Kierunków (N-S-E-W) mierzonych w Kosmicznym Cyklu Czasu.

Nowy niebiański kierunek w kosmicznym cyklu czasu formuje się w mandalę Król–Królowa Korony Trzech Króli, która należy do pary eonicznej i jest rodzajem Kosmicznego Kalendarza Czasu Niebiań-
skiego, który otwiera się na Nieskończoność. Z tego powodu Aldebaran jest nazywany Strażnikiem Wschodu i jest jednym z ustalonych głównych kierunków Czterech Królewskich Gwiazd. Stąd też Aldebaran i historie Michael Wars mają wpływ na Prawo Korespondencji, które przekłada się na wiele odwróconych my-
śli używanych do przechwycenia Prawa Przyciągania w celu służenia sobie.

4. PRAWO BIEGUNOWOŚCI
Sfera III

Naturalne Prawo Biegunowości – nazywane również parą przeciwieństw – jest splecione z Prawem Płci, ale nie należy ich mylić. Zasadniczo oznacza to, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, są w rzeczywistości różnymi stopniami biegunów dodatnich i ujemnych lub jedną z dwóch stron tej samej rzeczy. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne; wszystko ma bieguny, wszystko ma swoją parę przeciwieństw, a przeciwieństwa są identyczne z natury, ale istnieją w różnym stopniu. Kiedy widzimy obie strony tych biegunów działających na świecie, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować, poprzez Prawo naturalne obserwowanie ich z neutralnego stanu. Możemy przekształcić nasze myśli i sytuację, po prostu podnosząc nasze wibracje ze stanu spolaryzowanego, trzymając się neutralnego lub współczującego świadka. Wszystkie zamanifestowane rzeczy mają dwie strony, dwa aspekty lub dwa bieguny. Dlatego też każda osoba, miejsce lub rzecz będą mieć biegunowość energetyczną w materii cząsteczkowej i jej sobowtór w materii antycząsteczkowej, a ta kombinacja jest zrównoważona lub ważona w jednej postaci biegunowości energetycznej lub jej przeciwieństwu. Ostatecznie naszym celem duchowym jest zjednoczenie i połączenie materii cząsteczkowej i materii antycząsteczkowej naszej Świadomości i ciała poprzez proces integracji biegunowości. Integracja biegunowości polega na identyfikowaniu i lokalizowaniu tej treści świadomości, którą posiadamy, która może nie być w stanie połączyć się i związać ze sobą, a następnie zamierzać je zjednoczyć poprzez świadka w punkcie neutralnym lub przez wibrację miłości. Ta praktyka jest sztuką mentalnej alchemii i transmutacji niższych wibracji strachu. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach płciowych, które wyrażają się jako biegunowość w formie materii, gdy inkarnujemy w ciele mężczyzny lub kobiety. Podczas gdy może się wydawać, że nasze ciało fizyczne istnieje w materii w jednej postaci biegunowości, nasze wewnętrzne i zewnętrzne energie istnieją jednocześnie w zasadach męskich i żeńskich.

5. PRAWO RYTMU
Sfera IV

Prawo Rytmu wyraża zasadę, że pomiędzy przeciwnymi biegunami biegunowości we wszystkim występuje manifestowany i mierzony ruch energii: do i od, odpływ i dopływ, ruch do przodu i do tyłu, który wyraża się jako wahadło. Między każdą parą przeciwieństw lub biegunów istnieje rytm, który jest zawsze falujący i ciągle się zmienia. Kiedy jesteśmy w zgodzie z prawem rytmu, rozumiemy, że nasz stan psychiczny i biorytm są również regulowane przez te wzorce ruchów oscylacyjnych w makrokosmosie, cykle życia i śmierci, wznoszenia się i opadania, tworzenia i niszczenia, zestrojenia gwiazd i przez astrologiczne wpływy. Mając świadomość tego, jak to się przejawi w naszym życiu, możemy dostosować się do powrotu do równowagi energetycznej, gdy czujemy, że wahadło popycha nas w skrajności lub w tył. Aby znaleźć równowagę energetyczną w prawie rytmu, szukamy umiaru i zachowania w używaniu naszej energii, myśli i zachowań, przywracając sobie równowagę, zanim będziemy cierpieć z powodu nierozwiązanych, skrajnych wewnętrznych i zewnętrznych zaburzeń równowagi. Wiedza o tym, kiedy działać lub być biernym, kiedy mówić lub milczeć, kiedy się wycofać lub iść naprzód w określonych okolicznościach, jest jednym z kluczy do panowania nad sobą. Kiedy osiągamy wyższą świadomość tej zasady, dzięki współczującemu świadkowi, wkraczamy do punktu zerowego, a ten transcendentalny stan świadomości pozwala nam wznieść się ponad wahadło. Kiedy jesteśmy silni i zdolni do zachowania neutralności w chaosie sił wznoszących i opadających, możemy wtedy działać zgodnie z naszym najwyższym celem i Misją Duchową.

6. PRAWO SUGESTII
Sfera V

Zasadniczo oznacza to, że jesteśmy sumą naszych nagromadzonych myśli i przekonań. Tego, co zostało nam zasugerowane poprzez wypowiedziane słowa, nasze bezpośrednie doświadczenia i interpretacje życia, podświadomie, świadomie i poprzez nasze ciała duchowe. To, co się mówi, co się słyszy, co jest widziane i postrzegane przez ten filtr ciała, jest sugestią tego, kim się stajemy. Ta zasada świadomości wyjaśnia również gromadzenie się wewnętrznej siły, która jest wymagana, aby wyjść poza to, co jest mówione i słyszane, dlatego zasugerowano nam z uwarunkowań środowiskowych, takich jak odziedziczone przekonania i zachowania z rodziny pochodzenia. Jak odejść od nagromadzonych rezultatów milionów sugestii wysłanych do nas od urodzenia?

Musimy nauczyć się mówić jasno, kierując skupioną energię mentalną na pozytywny pomysł lub kochający myślokształt, aby wzmocnić wypowiedziane słowo lub substancję myślową w manifestacji. Jednak utrzymywanie punktu obserwatora bez przywiązania do tego, jak się faktycznie manifestuje. Albo może to definiować dyscyplinę i wewnętrzną siłę, które znajdujemy głęboko w naszych przekonaniach opartych na sercu, moc potrzebną do zbadania naszych procesów myślowych i motywacji, które zostały odziedziczone, i do wyboru przekierowania wypowiadanych słów na bardziej pozytywne myśli i miłość. Zachowania, które służą najwyższej ekspresji. Nieustannie wysyłamy i odbieramy energetyczne wzorce wypowiadanych i słyszanych sugestii, mentalnych, emocjonalnych i duchowych, jako treści, na które jesteśmy narażeni w środowisku, które jest interaktywne z sumą naszych wielowymia-
rowych doświadczeń.

ABY NADUŻYWAĆ TEGO PRAWA NATURALNEGO, LUDZIE NA ZIEMI SA PODDAWANI NĘKANIU ELEKTRONICZNEMU I BOMBARDOWANIOM KONTROLI UMYSŁU, KTÓRE PODŚWIADOMIE ZAKŁÓCAJĄ WYPOWIEDZIANE I SŁYSZANE SUGESTIE

To jest mieszanie naszych sygnałów DNA, więc generalnie otrzymujemy więcej nieorganicznych i sztucznych wiadomości, niż organiczne i autentyczne wiadomości od boskiej inteligencji, dopóki nie zaczniemy duchowo wznosić się i budzić. Kiedy sugerowane myśli mają silną emocję
związaną z nimi – czy to pozytywną, czy negatywną – najsilniejsza emocja będzie miała tendencję do decydowania o tym, jak myślokształtuje się w materii. Silny strach emocjonalny zawsze powstrzyma manifestację i przezwycięży słabsze emocjonalne pragnienie odniesienia sukcesu lub ekspansji. Właśnie dlatego Kontrolerzy używają złożonych warstw programowania strachu poprzez podświadome sugestie, ponieważ blokują one nasz umysł i osobistą wolę, aby jasno się manifestować. Aby uzyskać emocjonalną klarowność, musimy okiełznać niesforną naturę
naszych osobistych instynktownych pragnień i negatywnych emocji oraz skierować wewnętrzny ogień naszych działań tak, aby służył osobistemu oświeceniu na drodze do osiągnięcia wolności świadomości. Tylko wtedy gdy otworzymy naszą interakcję serce–umysł, praktykując miłującą życzliwość wobec siebie i innych, oczyszcza ona nasze umysłowe nieczystości i nagromadzenie odwróconych lub opartych na strachu sugestii. To jest to, co jest wymagane, aby przekroczyć sztuczne sugestie przesyłane do naszego umysłu, ciała i ducha, przeprogramowując sugestie oparte na lęku na miłującą dobroć, abyśmy mogli osiągnąć nasze duchowe cele poprzez aktualizację naszej duchowej misji i Planu. Poprzez nasze centra energetyczne lub centra czakr otrzymujemy subtelne energie ze światła słonecznego przyciągane przez jakość naszych myśli i emocji, i kierujemy te energie na zewnątrz, aby współtworzyć harmonijne i spokojne środowisko dla siebie i innych.

Celem naszej inkarnacji jest stopniowe ucieleśnienie pełnej aktualizacji naszego wewnętrznego źródła światła, odbicia naszego wewnętrznego Słońca, ale musimy nauczyć się, jak prawidłowo używać naszej siły życiowej i zasobów energii, dostosowując się do naszego serca opartego na autentycznej duchowej istocie. Im bardziej świadomie uczestniczymy
w kierowaniu naszą osobistą mocą w celu dostosowania się do naszego wyższego celu, w służbie innym, stale zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasza zdolność do przekazywania duchowej mocy światła słonecznego odtworzy spokojny stan Ogrodu Edenu w naszym życiu osobistym. Poprzez światło słoneczne, Słońce, odczuwamy kochające wibracje i zyskujemy ogromną duchową moc i siłę, dlatego ta zasada świadomości
jest również związana z budową naszego ciała świetlistego i jest również nazywana Prawem Siły. Prawo Sugestii/Siły jest spotęgowane przez ważność jego pozycji w naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu. Prawo to przejawia się jako Strażnik kierunku północnego w architekturze filarów, która tworzy jedną stronę Czterech Kardynalnych Kierunków (N-S-E-W) mierzonych w Kosmicznym Cyklu Czasu. Dlatego Regulus jest nazywany Strażnikiem Północy i jest jednym z ustalonych głównych kierunków
Czterech Królewskich Gwiazd.

7. PRAWO ODPOWIEDZI
Sfera VI

TO PRAWO OZNACZA, ŻE KIEDY AUTENTYCZNIE SZUKAMY PRZEWODNICTWA I POMOCY W SFERACH DUCHOWO ENERGETYCZNYCH I MODLIMY SIĘ LUB PROSIMY BEZPOŚREDNIO O TO PRZEWODNICTWO I WSPARCIE, ZAWSZE OTRZYMAMY ODPOWIEDŹ

Naszym obowiązkiem jest nauczyć się, jak słuchać szeptu w ciszy naszego serca, aby uzyskać bezpośrednią odpowiedź na nasze pytanie lub pozwolić sobie na skupienie się na umyśle początkującego, aby otrzymać odpowiedź na naszą prośbę.

Musimy prosić bezpośrednio i wyrażać naszą prośbę o pomoc tak wyraźnie, jak to możliwe, z czułymi wibracjami. Musi-
my uważać, aby nie dopuścić, żeby strach i złość nas ogarnęły, ponieważ możemy zostać wysłani, jako oszuści lub wroga istota. Kiedy nie czujemy natychmiastowej odpowiedzi, to dzieje się tak dlatego, ponieważ nasze duchowe połączenie jest słabe lub jest związane z czasem i miejscem, w którym należy właściwie odebrać wiadomość. Pytaj, starając się połączyć z Boskim Źródłem. Duch i Sfera Świadomości komunikują się poprzez uczucia, emocje i animacje, prowadzą nas przez nasze zmysły. Kiedy czujemy się zagubieni w ciemności i chaosie tego świata, zaślepieni strachem lub pomieszaniem Negatywnego Ego, zawsze możemy poprosić o pomoc i otrzymać odpowiedź. Kiedy czujemy się odizolowani i samotni lub gdy potrzebujemy wyraźniej rozeznać się wsytuacji, mając więcej informacji, pytajmy i zachowajmy otwartość umysłu.

Światło w nas zapali iskrę, pozwalając Ego rozpuścić się w świetle, więc zaczynamy słyszeć wewnętrzne przesłanie w świetle.
Chrystus powiedział: „Pukajcie, a będzie wam otworzone”. W istocie takie jest Prawo Odpowiedzi.
Ponadto Prawo Odpowiedzi jest interpretowane jako Złota Zasada.
Złota Zasada jest najbardziej istotną podstawą współczesnej koncepcji praw człowieka, w której każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i wzajemnej odpowiedzialności za zapewnienie sprawiedliwości innym. Złota Zasada to kodeks etyczny lub prawda moralna, która zasadniczo stwierdza, że należy traktować innych tak, jak chciałoby się, aby inni traktowali nas. Powszechnie określa się to jako „rób innym, co to-
bie miłe”. Koncepcja ta opisuje dwukierunkową relację między sobą a innymi, która angażuje obie strony w równym stopniu i na zasadzie obopólnych korzyści lub korzyści dla wszystkich. Złota
Zasada to zasada jedności,, którą można wyjaśnić z perspektywy psychologii, filozofii, socjologii, religii i duchowości.
Właśnie dlatego życie według takiej zasady jest tak potężne. Jest to Uniwersalny Język, który w rzeczywistości jest Uniwersalnym Prawem, Prawem Odpowiedzi.

8. PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
Sfera VII

Niezależnie od jakości energii generowanej przez myśl, emocje lub zachowania, ta kombinacja wprawia w ruch cykl energii, który musi ostatecznie wrócić do swojego źródła przyczynowego, dopełniając swój obwód. Istnieje wiele wymiarowych płaszczyzn przyczynowości, ale nic nie umknie prawu, ponieważ na końcu cyklu wszystko jest wyjaśnione. Do każdego z nas należy zrozumienie i właściwe wykorzystanie tego prawa, ponieważ na ścieżce Rozszerzającej Świadomość uczymy się, że będziemy musieli odpowiedzieć za swoje czyny, rozliczymy się z energii, którą otrzymaliśmy. Nie ma czegoś takiego jak: przypadkowość, przypadek czy szczęście, ponieważ istnieje przyczyna każdego skutku i skutek dla każdej przyczyny. Wzmacniającym punktem dostosowania się do tej zasady jest dokonanie świadomego wyboru wzniesienia się ponad negatywne lub ograniczające myślokształty mas i wyboru bycia własną przyczyną w rzeczywistości, a nie tylko skutkiem innych sytuacji, w których się znajdujesz. To ważne rozróżnienie daje możliwość wzniesienia się ponad archetypowe role oprawcy–ofiary lub mistrza–niewolnika. Wszyscy musimy rozumieć różnicę między pozytywnymi i negatywnymi siłami, abyśmy mogli określić pozytywne i negatywne skutki, które te siły przywołają, gdy pojawią się w naszym życiu. Jeśli nie rozumiemy przyczyny skutków, które mają miejsce w naszym życiu, i jeśli nie potrafimy określić różnicy między pozytywnymi a negatywnymi siłami, kiedy one działają w naszym życiu, stajemy się bardzo zdezorientowani i nieszczęśliwi. Pozytywne i pełne miłości działania przynoszą pozytywne i pełne miłości rezultaty. Działania negatywne i oparte na strachu przynoszą negatywne i oparte na strachu rezultaty.


Nasze działania przynoszą własne rezultaty, poprzez jakość opartą na wybranej biegunowości, miłości lub strachu.
Ludzkość otrzymała wolność wyboru, a zgodnie ze zharmonizowaniem naszych myśli i decyzji doświadczamy zadowolenia lub chaosu, oświecenia lub złudzenia. Musimy wyciągać wnioski z naszych przeszłych decyzji i wyciągać wnioski z wszelkich nieprzyjemnych rezultatów, aby w przyszłości dokonywać bardziej pozytywnych i pełnych miłości wyborów.
Uczenie się na własnych błędach jest procesem kultywowania właściwego myślenia i właściwego nastawienia, jeśli nasz ból się zwiększa, świadomość jest taka, że konieczna jest zmiana i transformacja sposobu, w jaki robimy rzeczy. W rezultacie musimy bardzo jasno określić nasz System Wartości Osobistej oraz miejsce, w które kierujemy nasze: uwagę, czas i skupienie, ponieważ tam, gdzie skierujemy nasze zainteresowanie, zainicjuje się ruch naprzód zgodnie z prawem cykli, w wibracjach miłości lub strachu.

KONIEC CZĘŚCI 3
CDN

Źródło: Jan Rod

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com