PRAWO NATURALNE CZ.3. 3. PRAWO KORESPONDENCJISfera I Uniwersalne Prawo Zgodności pokazuje nam to, co wyraża się w świecie wewnętrznym, jest zgodne z tym, co wyraża się w świecie zewnętrznym – i odwrotnie.Na ścieżce duchowej naszym ostatecznym celem jest [...]