PRAWO NATURALNE – CZĘŚĆ IV

Share

PRAWO NATURALNE część IV

9. PRAWO TRANSFORMACJI

Sfera VIII

Kiedy nasza świadomość porusza się przez energetyczną matrycę czasu, wyniki naszych doświadczeń przekształcają nas na wielu płaszczyznach jednocześnie, przechodząc z jednego etapu do drugiego w wiecznym cyklu. W tych cyklach nie ma prawdziwej śmierci, tylko transformacja formy energii w inną formę, ponieważ świadomość porusza się po liniach czasu w wiecznym stanie śmierci i odrodzenia.

W CELU ROZWOJU DUCHOWEGO NAPOTKAMY WIELE SYTUACJI I WYDARZEŃ, KTÓRE BĘDĄ NIEUSTANNIE EWOLUOWAĆ I SIĘ ZMIENIAĆ

A gdy te sytuacje się kończą, następuje przemiana, w której nowe sytuacje zajmą miejsce starych.

Wszystkie nasze doświadczenia, zmiana i transformacja, przez które przeszliśmy, to inteligentna informacja świadomości. Zdobyta wiedza, którą zabierzemy ze sobą, dokądkolwiek się udamy. Śmierć ego pojawia się, gdy umiera fałszywa tożsamość i stary sposób myślenia, a odradza się pewien aspekt nas samych, co obejmuje również zasadę świadomości Prawa Transformacji. Aby osiągnąć wewnętrzną alchemię syntetyzowania biegunowości energii, na które jesteśmy narażeni, nieustannie przekształcamy energie, przekształcamy siebie, przekształcamy Osie Czasu. Poprzez każde przekształcające wydarzenie podnosimy się ku osiągnięciu duchowego wyzwolenia i transcendencji. Przechodzimy przez różne portale zmian i transformacji przez całe życie lub przenosimy się w całkowicie w inny wymiar rzeczywistości. Prawo Transformacji jest spotęgowane przez znaczenie jego pozycji w naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu i tego, że jest bezpośrednio nasycone Prawami Alchemii, które inicjują duchowe Objawienie. Prawo to przejawia się jako Strażnik Zachodu w architekturze Filarów, która tworzy jedną stronę Czterech Kardynalnych Kierunków (N–S–E–W) mierzonych w Kosmicznym Cyklu Czasu. Właśnie dlatego Antares jest nazywany Strażnikiem Zachodu i jest jednym z ustalonych głównych kierunków Czterech Królewskich Gwiazd.

10. PRAWO TRANSCENDENCJI

Sfera IX

Poprzez dążenie do oświecenia i rezultat przebudzonej świadomości ego traci dominację i rozpoznajemy przepływ boskości, ducha we wszystkim. W naturalny sposób wybieramy świadomy udział we współtworzeniu z Boskim Źródłem, aby generować więcej dobra dla każdego na Ziemi. Prawo Transcendencji jest momentem, w którym doświadczamy świętej wibracji miłości jako wszechobecnej. Czujemy, że boży umysł przenika nasz umysł i jesteśmy w stanie uchwycić Wiedzę Uniwersalną poza stanem rozumowania – bez pomocy obecnych ludzkich systemów wierzeń. Dzięki naszemu wewnętrznemu stanowi podwyższenia doświadczenia nadświadomości uzyskujemy bezpośrednią wiedzę z doskonałej koncentracji, a dostosowanie do wyższego celu boskiej woli jest znane, a wiedza ta przewyższa wszelkie wcześniejsze zajęcia własne i osobiste pragnienia. Poprzez transcendencję ziemskiej osobowości stajemy się świadomi mocy naszej świadomości, aby zrozumieć działanie ogólnych przyczyn i skutków, przestrzegając Praw Naturalnych w działaniu. Skupieni na kierunku świadomości dotarcia do prawdy, Cnoty–Etyki, charakteru moralnego i obcowania z Duchem Chrystusa. Podczas Prawa Transcendencji jest moment, w którym ucieleśniamy większą prawdę i urzeczywistnienie naszej duchowej istoty, znając nasz cel, doświadczając naszego związku z Bogiem Stwórcą i w obliczu tej prawdy rezygnujemy ze wszystkiego, abyśmy mogli otrzymać coś o dużo większej wartości. Prawo Transcendencji usuwa zasłony światła i czasu, aby doświadczyć prawdziwej jedności z Bogiem i połączenia, które istnieje we wszystkich rzeczach. Prawda o naszym celu zostaje nam objawiona. Widzimy prawa w stworzeniu i jesteśmy pełni podziwu dla wspaniałości i piękna naturalnego stworzenia Boga.

11. PRAWO WERYFIKACJI

Sfera X

Prawo Weryfikacji jest łącznikiem tego, czego nauczyliśmy się na lekcjach życia, i gromadzenia wiedzy, a następnie weryfikowania tych doświadczeń, a także jednoczesnego analizowania, jak zastosować tę wiedzę w swoim codziennym życiu. Bierzemy nasze duchowe lekcje, a potem badamy możliwość zastosowania ich w świecie materialnym, zwracając uwagę na rezultaty, jakie możemy osiągnąć. Odkrywamy siebie i nasze ograniczenia, eksperymentując z wiedzą, którą zdobyliśmy, aby podnosić nasze umiejętności, kompetencje i talenty, jednocześnie zmieniając sposób, w jaki to robimy i eksperymentując z nim. Poprzez weryfikację tego, czego się uczymy, uzyskujemy dostęp do naszego potencjału twórczego, aby znaleźć nowe metody rozwiązywania starych problemów, a to popycha nas poza nasze granice – aby zwiększyć naszą pewność siebie i osobistą moc, aby wiedzieć, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy. Czyli… NAS.

Jeśli możemy spojrzeć na negatywne aspekty i wyzwania, przed którymi stoimy, jak na lekcje życia mające na celu poszerzenie naszej świadomości, to możemy podejść do nich i problemów w życiu z zupełnie innym nastawieniem. Zdajemy sobie wtedy sprawę, że w naszym świecie pojawią się warunki, wydarzenia i ludzie, abyśmy mogli sprawdzić to, czego się dowiadujemy o sobie. Otrzymujemy możliwość dostosowania naszego myślenia, poznania tego doświadczenia jako prawdy i postrzegania go jako błogosławieństwa zmieniającego nasze reakcje na wiele życiowych doświadczeń. Prawo Weryfikacji wchodzi w grę podczas budowania silnego fundamentu duchowego, kiedy w naszym życiu są rzeczy, które wymagają ustabilizowania i wzmocnienia, ponieważ coś w rdzeniu jest osłabione. Możemy przejść testy charakteru, aby zobaczyć, jak silni jesteśmy w oddaniu się wartościom osobistym lub rozwojowi duchowemu, a także, w jakich obszarach możemy się wahać. Jeśli opieramy nasze życiowe decyzje na fałszu lub kłamstwie, ta słabość zostanie przetestowana i wyniesiona na powierzchnię, abyśmy mogli zobaczyć, jak działa, i zweryfikować prawdę na podstawie własnego doświadczenia. Ta świadomość wspiera zdolność dostrzegania, gdzie musimy dokonać zmian, aby zmodyfikować postawy i zachowanie oraz dostrzec przeciwstawne siły związane z biegunowością.

Aby sprawdzić, czy działamy w zgodzie z prawami natury, w dostosowaniu do naszego autentycznego ja. Prawo Weryfikacji daje nam lekcje poprzez wewnętrzne objawienie. Ścieżka umiaru we wszystkich dążeniach życiowych związanych z osiągnięciem Równowagi Energetycznej jest kluczem do opanowania tego prawa, które otwiera komunikację z siłami neutralnymi, Falami Trójcy.

12. PRAWO CYKLI

Sfera XI

Prawo Cykli jest zasadniczo ruchem, który zachodzi w Kole Życia, gdy świadomość doświadcza przemieszczania się w ramach osi czasu, stawiając czoła wielu wyzwaniom i możliwościom rozwoju. Prawo Cykli rządzi również Kosmicznym Zegarem Eonów i jest bezpośrednio połączone z Boskim Nieskończonym Rachunkiem, który łączy się z Czterema Królewskimi Gwiazdami, kardynalnymi kierunkami, które instruują budowę ludzkości w czterech archetypowych światach. Cztery to podstawowa matematyka w planie wszystkich struktur i rzeczy. Cztery to uniwersalny prototyp w Prawie Struktury. Cztery archetypowe światy to: emanacja, tworzenie, formowanie i działanie odbywające się jednocześnie w sferach Uniwersalnej Świadomości (Ogień), Kreatywnego Świata (Woda), Formatywnego Świata (Powietrze) i Materialnego Świata (Ziemia). Świadomość zstępuje w materię i podróżuje przez Uniwersalne Drzewo Życia, uczestnicząc w Prawie Cykli, aby uzyskać dostęp do wiedzy i osiągnąć duchowe udoskonalenie. Aby ostatecznie wznieść się i powrócić do domu – do Nieskończonych Boskich Światów. Wszystkie cztery archetypowe światy odpowiadają naszemu osobistemu ciału świetlistemu i muszą być zintegrowane i zsyntetyzowane w sferze umysłu, emocji i ducha, podnosząc swój cel poprzez idee i plany oraz poddając się pracy w procesie lub duchowej alchemii, aby osiągnąć rezultaty jego zamanifestowanej rzeczywistości na płaszczyźnie ziemskiej. Cała Zbiorowa Świadomość porusza się przez idee i wzorce, przetwarzając rzeczywistości na wielu liniach czasu Uniwersalnego Drzewa Życia. Jeśli nauczymy się żyć w harmonii z Prawem Cykli, pamiętamy, że wszystkie rzeczy w naszym doświadczeniu podlegają zmianom, a akceptacja tej zmiany w cyklach życia znacznie poprawia jego jakość.

PODDAJEMY SIĘ CIĄGŁYM CYKLOM PRZYPŁYWÓW I ODPŁYWÓW, KURCZENIA SIĘ I EKSPANSJI, UCZĄC SIĘ I ODBIERAJĄC LEKCJĘ I WIEDZĄC, ŻE KIEDY UFAMY PRAWOM NATURALNYM, DOŚWIADCZAMY WIĘKSZEGO DOSTOSOWANIA DO POKOJU I HARMONII, KTÓRE PANUJĄ WE WSZECHŚWIECIE

Prawo Cykli jest spotęgowane przez znaczenie jego pozycji w naszej uniwersalnej matrycy czasu w stosunku do czterech królewskich gwiazd, kiedy astrologiczne precesje są kończone mniej więcej co 26 000 lat. Prawo to przejawia się jako cykle w cyklach i na końcu każdego cyklu planetarnego lub eonu. Więc kiedy planeta zostanie wyrównana z jądrem galaktycznym, a portale wrót otwierają się w „nieczasie”, jesteśmy uprawnieni do kontynuowania naszej ewolucyjnej podróży na osi czasu.

13. PRAWO WIBRACJI

Sfera XII

To Prawo Naturalne opisuje zasadę, że wszystko jest w ciągłym ruchu i że nic nie spoczywa, i wszystko wibruje z szybkością, która jest albo większa, albo mniejsza, a także obraca się, co tworzy częstotliwość wibracji częstotliwości. Poza sferą materialną i do sfery, w której wszystko jest świadomą energią, opisuje Prawo Wibracji. Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z warstw częstotliwości wibracji ułożonych w skalach wymiarowych. Energia jest świadomością i albo kurczy się, albo rozszerza, aby utrzymać lub zwiększyć swoją częstotliwość. Proces, w którym szybko lub wolno ta energia kurczy się z powrotem w kierunku środka pola źródłowego, to szybkość wibracji. Połączenie zarówno wzoru wibracji (skurczu), jak i prędkości oscylacji (ekspansji) jest tym, co określa częstotliwość częstotliwości wszystkich energii i rzeczy.

Jeśli tempo tej wibracji częstotliwości spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej pewnej intensywności, staje się niezmierzone lub niewidoczne dla podstawowych ludzkich zmysłów. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że wszystko, co istnieje, widzialne lub niewidoczne, w rozbiciu na najprostszą i najbardziej podstawową formę, składa się z częstotliwości drgań częstotliwości. Na najwyższych i najniższych poziomach istnieją nieskończone przejawy, wszystkie występujące w różnych oktawach wibracji, każda z własną sygnaturą energetyczną i jakością manifestacji. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że każda substancja, ciało i istota wibruje do własnej częstotliwości i że wibracje zostaną ogromnie wzmocnione, gdy zostaną pobudzone przez podobną lub kompatybilną częstotliwość rezonansową.

Rezonowanie z pozytywnymi siłami życia, siłami dobroci, siłami wdzięczności, siłami miłości, wzmocni te rezonanse i także wzmocni nasze ciało. Rezonowanie poprzez ego z negatywnymi siłami strachu, wściekłości, frustracji i oporu wobec tego, co jest, również znacznie wzmocni te zaburzenia w naszym ciele. Możemy zastosować pierwsze prawo mentalizmu, aby zmienić nasze myśli i zmienić stan psychiczny na pozytywny z wyższą wibracją. Skierowanie uwagi na kochanie, pozytywne stany i wyższe częstotliwości poprzez wysiłek zastosowania osobistej woli w celu przesunięcia wibracji nazywane jest „mentalną transmutacją”. Zasada ta wyjaśnia, że rozróżnienie między przejawami płaszczyzn materii, energii, umysłu i ducha jest wynikiem tylko różnych wibracji w skali częstotliwości.

Im wyższa energia osoby na skali, tym wyższe tempo wibracji, które będą one ucieleśniać i z którymi będą oddziaływać.

W wyższych wymiarach, przy najwyższym tempie wibracji, tempo i intensywność są tak szybkie, że może się wydawać, że istota bez wysiłku ślizga się, ale jest nieruchoma – podobnie jak obracające się koło, które wydaje się idealnie stabilne. A na najniższych poziomach wibracji obiekty poruszają się tak wolno, że wydają się być całkowicie nieruchome. Pomiędzy tymi dwoma stanami istnienia są jeszcze nieskończone przejawy – wszystkie występujące w różnych oktawach wibracji, z których każda ma swoją własną unikalną sygnaturę.

PRAWO WIBRACJI JEST SPOTĘGOWANE PRZEZ ZNACZENIE JEGO POZYCJI W NASZEJ UNIWERSALNEJ MATRYCY CZASU I JEGO OSTATECZNE ZARZĄDZANIE PRZEZ POWRACAJĄCY LOGOS SŁONECZNY

Prawo to przejawia się jako Strażnik kierunku południowego w architekturze filarów, która tworzy jedną stronę Czterech Kardynalnych Kierunków (N–S–E–W) mierzonych w Kosmicznym Cyklu Czasu. Dlatego Fomalhaut jest nazywany Strażnikiem Południa i jest jednym z ustalonych głównych kierunków Czterech Królewskich Gwiazd.

14. PRAWO PŁCI

Sfera XIII

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach płciowego prawa tworzenia, wszystko ma swoją męską i żeńską zasadę, które to wytwarzają metafizyczne siły odgrywające role w tworzeniu i odradzaniu się. Nic nie może zamanifestować się bez tego prawa. Siły te układają się w duchowych planach, które przekładają się na zasadę płci przejawiającą się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Nie ma jednego aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym męskie i żeńskie zasady pozostają nieobecne. Jest prawdą absolutną, że Prawo Rodzaju przejawia się we wszystkim.

Niemożliwe jest, aby stworzenie miało miejsce bez działania tego Uniwersalnego Prawa na pewnym poziomie, nawet jeśli zasady płci zostały powielone, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Niezależnie od tego, czy jest to organiczne, czy nieorganiczne, prawo płci zawsze będzie miało zastosowanie do tego, co się zamanifestowało.

ZASADA PŁCI JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM KAŻDEJ ISTNIEJĄCEJ FORMY- W TYM LUDZKIEGO CIAŁA, KTÓRE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z BIOLOGIĄ ZASADY PŁCI.

Chociaż Prawo Płci i Prawo Biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że każda płeć zawiera obie polaryzacje jednocześnie, a obwody płyną z północy magnetycznej do południa magnetycznego, które poruszają się się w różnych lub przeciwnych kierunkach u mężczyzny i kobiety. Ciała mężczyzny i kobiety na płaszczyźnie fizycznej odzwierciedlają się wzajemnie poprzez korespondencję wibracyjną, która zachodzi podczas interakcji między biegunowością dodatnią i ujemną. Która przebiega przez coś, co można nazwać „północą magnetyczną” do pozycji magnetycznego „bieguna południowego”. Każdy mężczyzna ma kobiecą energię, a każda kobieta ma męską energię – podczas stosunku dostrzegamy wzajemne oddziaływanie tych energii. Kiedy już zjednoczymy poziome i pionowe płaszczyzny biegunowości w ramach zasady płci naszego ciała świetlistego, rozwiniemy punkt neutralny we wszystkich centrach energetycznych, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało wiecznego życia lub diamentowe słońce Krist-Krystallah. Kiedy wprowadzamy energetyczną syntezę między zasadami płci, syntetyzujemy również siły biegunowości obecne w punkcie neutralnym lub zerowym. Jest to ewolucyjna podróż procesu, która łączy nasze fizyczne ja z naszymi ciałami duchowymi i ostatecznie źródłem Boga. Kiedy żyjemy w harmonii z Prawem Płci, katalizuje ono głębokie duchowe uzdrowienie, które neutralizuje karmiczne ciężary i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w coraz większej harmonii z siłami świata zewnętrznego. Ezoterycznie, aby naprawdę zrozumieć Uniwersalne Prawo Płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, by wiedzieć, że najwyższą naturą zasady płci jest osiągnięcie Świadomości Jedności. Świadomość Jedności jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga lub Prawem Jedności, a Świadomość Jedności jest pierwszą praktyką Prawa. To informuje nas, że aby być w harmonii z Prawem Jedności i doświadczyć Świadomości Jedności, musimy starać się zrozumieć zasady płci w naszej osobistej świadomości i zamierzać ujednolicić wszystkie jej aspekty oraz archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej. Źródło Trójcy Boskiej jest Jednością, która wyraża się w różnych aspektach, ale tworzy życie w ten sam sposób, w jaki tworzy życie istota ludzka, poprzez hierogamiczne połączenie zasad płci. Rdzeń światła, który emanuje z punktu zerowego, jest światłem słonecznym, które stworzyło wszystkie rzeczy. To daje życie i jest znane pod różnymi nazwami, jednak zdecydowaliśmy się nazywać to Logosem Jedności Wiecznego Światła Kosmicznego.

JAN ROD

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com