Największym wyzwaniem jest ZATRZYMANIE i ZAUWAŻENIE – jako forma auto-analizy i auto-diagnozy swojego stanu psychicznego, będącego wynikiem blokad emocji w ciele. Jak często organizujesz tylko czas dla siebie? Jak często zwracasz uwagę na siebie? Jak często wybierasz zagłuszacze (tv, [...]