Czy jest to możliwe? Użyczę sobie na wstępie tytułu książki Pana Andrzeja Więckowskiego i Adama Przygody, zatytułowanej “Odwracanie Procesów Nowotworowych”. Lekarz, który podpisuje się pod tytułem “Odwracanie Procesów… ” potwierdza, że odwracanie procesów (przyczyn) chorób jest możliwe. A [...]