Obfita miesiączka (hypermenorrhoea) charakteryzuje się nadmierną ilością traconej krwi. Jak ocenić, że ma się zbyt obfitą miesiączkę? Przyjęto, że ilość traconej krwi w ciągu dni miesiączkowych wacha się w granicach między 50 a 100 ml. Nie ma obiektywnej [...]