Chlorofil jest zielonym barwnikiem, który w dużych ilościach znajduje się w chloroplastach liści roślin. Chlorofilina jest barwnikiem – związkiem chemicznym, który pochłania światło widzialne o określonej długości fali. W procesie fotosyntezy przekształca energię słoneczną w energię chemiczną.W ten [...]