FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInEmailGoogle GmailPrintPodziel się

Infinite Progress Nutrition oferuje następującą profesjonalną pomoc, za pomocą:

 

KONSULTACJI:


1. Konsultacja telefoniczna (sprawy nagłe)konsultacja trwa 15-20 min. – ma na celu omówienie nagle powstałego problemu zdrowotnego, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszego rozwiązania; klient zapisuje wszystkie zalecenia podczas rozmowy !

 • Koszt: €40.00

 

2. Konsultacja „wywiad” – autorska analiza stanu zdrowia – pierwsza konsultacja trwająca do 1.5 godź. – obejmuje:

 • wywiad, służący do zebrania informacji na temat:
 • obecnych niepokojących symptomów i objawów;
 • wyników badań;
 • możliwych przyczyn żywieniowo zależnych;
 • wpływu obecnych nawyków żywieniowych na zdrowie i ich dalsze konsekwencje;
 • zapis wszystkich informacji, na podstawie których sporządzam rekomendacje (omówione poniżej);
 • Koszt: €70.00

 

3. Konsultacja kontrolna (follow-up)konsultacja trwa 1 godzinę – ma na celu zweryfikowanie postępów i omówienie problemów, jakie mogły powstać w trakcie wdrażania zmian żywieniowych i po wprowadzeniu niezbędnej suplementacji, ustalenie najważniejszych potrzeb i dobranie najkorzystniejszych rozwiązań (modyfikacje żywieniowe i suplementacyjne); klient zapisuje wszystkie zalecenia podczas rozmowy !

 • Koszt: €50.00

 

REKOMENDACJE ŻYWIENIOWO – NATUROTERAPEUTYCZNE:

(tylko po wcześniejszym wywiadzie i analizie – PŁATNE OSOBNO Z UWAGI NA DODATKOWY CZAS PRACY PISANIA REKOMENDACJI !!!):

4. Rekomendacje dietetyczne jako wsparcie w leczeniu chorób –  (zalecenia 4-20 stronicowe)

W skład rekomendacji wchodzą:

 • analiza autorska zdrowotnych potrzeb organizmu (układy i systemy)
 • wyjaśnienia (edukacyjne) na czym polega problem od strony naturopatycznej
 • cele zdrowotne organizmu (poprawa, usprawnienie, oczyszczanie organów/systemów)
 • rekomendacje naturoterapeutyczne i metody (możliwe jest otrzymanie kopii badań naukowych, na których oparte są rekomendacje)
 • rekomendacje żywieniowe (niezbędne zalecenia)
 • tabela jednodniowego rozkładu dnia (wskazująca najlepszy czas do spożywania płynów, posiłków. Pomocna przy planowaniu suplementacji)
 • Koszt – €100.00 – €150.00 (ustalany indywidualnie, na podstawie czasu wymaganego do napisania rekomendacji)
 • Plus dodatkowo – Przykładowy jadłospis na tydzień (edukacyjny, uwzględnione w nim są indywidualne potrzeby)
 • Koszt – €50.00
 • Plus Lista produktów spożywczych bezpiecznych i korzystnych
 • Koszt – GRATIS

Rekomendacje są wysyłane mailowo. W ramach wsparcia mailowego, odpowiadam na wszelkie pytania mailowo. Wsparcie mailowe jest wliczone w cenę  i jest możliwe do wykorzystania do miesiąca czasu. Jeśli klient nie skorzysta ze wsparcia i po terminie chce skonsultować się, zapytać zobligowany jest do rezerwacji konsultacji (godzinnej, kontrolnej).

Klient po zapoznaniu się z rekomendacjami, wysyła maila z pytaniami. Jeśli jest potrzeba omówienia rekomendacji, proszę o rezerwację konsultacji (godzinnej, kontrolnej) lub skorzystania z mentoringu opisanego tutaj:

 

PAKIETY WSPARCIA MENTORINGOWEGO

Mentoring jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które skorzystały z wcześniejszej konsultacji „wywiadu”, otrzymały rekomendacje, natomiast nadal potrzebują wsparcia (po wykorzystaniu wsparcia mailowego do miesiąca czasu od otrzymania rekomendacji). W IP Nutrition Academy wspieram klientów we wdrażaniu rozwiązań zdrowotnych: przez 1 miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Wiele osób potrzebuje dodatkowego wsparcia i często szybkich odpowiedzi na pojawiające się pytania wysyłane na messenger, maila lub telefonicznie. Dlatego wychodzę naprzeciw tym potrzebom. Wsparcie w IP Nutrition Academy zapewni dostęp do niemalże natychmiastowych rozwiązań przez konkretny okres czasu.

 

5. PAKIET

 • KONSULTACJA WYWIAD (1.5 GODZINNA) €70.00
 • REKOMENDACJE (koszt między €100.00 – €150.00)
 • 2 KONSULTACJE KONTROLNE 2 x €50.00
 • Koszt: €250.00

 

4. Analiza wyników badań / dodatkowe instrukcje wysyłane drogą mailową:

Wszelka korespondencja mailowa po miesięcznym wsparciu mailowym, mająca na celu analizę wyników badań, dodatkowe informacje służące pokierowaniu w prawidłowym działaniu. Wszelkie zmiany i modyfikacje działań podjętych wcześniej.

 • Koszt: €50.00

 

Preferowane miejsce konsultacji:

 • Online (skype, zoom, messenger)

 

Zapraszam, w celu umówienia się na konsultacje proszę wysłać:

 1. Zgłoszenie lub e-mail na kontakt@marzenakolano.com
 2. Wyniki badań
 3. Twój jadłospis z 3 dni (2 dni robocze, 1 dzień wolny)

 

MarzenaKolanoSignature